Brošure

 

Mapa proizvoda

Kompletna ponuda Knauf Insulation proizvoda u Srbiji

Mapa proizvoda (8.6 MB)

Izolacija spoljašnjeg zida

Izolacija spoljašnjeg zida

Kontaktna fasada sa kamenom vunom (820 kB)

Ventilisana fasada

Izolacija spoljašnjeg zida

Ventilisana fasada (450 kB)

Izolacija pregradnih zidova

Izolacija pregradnih zidova

Izolacija pregradnih zidova (421 kB)

 

Izolacija podne konstrukcije

Izolacija podne konstrukcije

Izolacija podne konstrukcije (437 kB)

 

Izolacija ravnih krovova

Izolacija ravnih krovova

Izolacija ravnih krovova (3.2 MB)

 

Sistem zelenih krovova

Sistem zelenih krovova - URBANSCAPE

Sistem zelenih krovova - URBANSCAPE (1.0 MB)

 

Pejzažna arhitektura

Ozelenjavanje / Pejzažna arhitektura - URBANSCAPE

Ozelenjavanje / Pejzažna arhitektura - URBANSCAPE (844 kB)

 

Tehnička izolacija

Tehnička izolacija

Izolacija u energetici i industriji (1.87 MB)

 

Cevaci

Izolacija cevi

Izolacija cevi u sistemima grejanja, hlađenja i klimatizacije (786 kB)

 

Jastuci na žičanoj mreži

Jastuci na žičanoj mreži

Jastuk na merkur / žičanom pletivu  (654 kB)

 

HTB ploče za visoke temperature

HTB ploče za visoke temperature  (1.34 MB)

 

Knauf Insulation krovne folije

Mapa krovnih folija  (1 MB)