Tiplovi - KI H1 eco

Tiplovi - KI H1 eco

Pronađite ovlašćenog distributera naših proizvoda u svom gradu

Gde kupiti?

KI H1eco je udarna tipla sa plastičnim delom za montažu i sa pocinkovanim čeličnim klinom.

Namenjen je za dodatno pričvršćivanje toplotno izolacionih ploča u ETICS sistemima, ukoliko je zidna podloga beton, puna ili šuplja opeka, opekarski blokovi i slični materijali.

Dubina sidrenja: min. 25 mm. Prečnik glave tipla 60 mm.


Montaža

Podaci o potrebnom broju tiplova i njihovom rasporedu zavise o upotrebljenom izolacionom materijalu, položaju i visini objekta i propisuje ih proizvođač sistema kontaktne fasade.

Preporučene debljine izolacije se odnose na nove objekte a za postojeće je potrebno uvažiti i dodatno uvrstiti debljine postojećih slojeva na fasadnoj površini.

Tiplovi se u prethodno izbušene rupe ukucavaju čekićem.


Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u kutijama (100 kom). Kutije pakovane na paletu skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka.

U zatvorenom se mogu skladištiti neograničeno vreme.

 

Nazad na vrh

Kontaktna fasada

Kontaktna fasada

Spoljašnji zid, kao jedan od građevinskih elemenata koji čine objekat, ostvaruje toplotnu zaštitu objekta sa ciljevima da zaštiti koris