Ugradnja izolacije u pregradnom zidu


Uputstvo u slikama

Na ivične profile, pre montaže, naneti odgovarajuću zaptivnu traku ili kit kako bi se osigurao elastični spoj profila sa bočnim zidovima, podom i plafonom.

Zatim ivične profile na spojevima učvrstiti odgovarajućim elementima za učvršćivanje. Vertikalne profile potkonstrukcije postaviti na osnom rastojanju od 60 – 62,5 cm između podnog i plafonskog ivičnog horizontalnog profila (prema uputstvu proizvođača).


Postaviti gipskartonske ploče na jednu stranu zida koje se za vertikalne profile potkonstrukcije učvršćuju vijcima na određenom razmaku.

Zatim postaviti sve potrebne instalacije predviđene projektom.


Između profila potkonstrukcije pregradnog zida postaviti Knauf Insulation mineralnu vunu.

Mineralnu vunu ugraditi tesno zbijenu jednu uz drugu, ne ostavljajući zazor i obezbediti dobro prijanjanje uz nosače potkonstrukcije.


Drugu stranu zida takođe obložiti gipskartonskim pločama i na taj način zatvoriti zid.


Završna obrada zida je u skladu sa namenom prostorije i u svemu prema uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča.


Pravilan izbor konstrukcije i materijala pregradnog zida nije dovoljna garancija da će i ostvarena zaštita od buke biti na zadovoljavajućem nivou.

Zato prilikom izvođenja treba voditi računa da ne dođe do pojave zvučnih mostova. Pri tome posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj izradi spojeva pregradnog zida sa plafonom, bočnim zidovima i podom (u svemu prema uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča).

NaturBoard FIT-G

NaturBoard FIT-G

NaturBoard FIT-G je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove.

Primena:
pregradni zidovi
NaturBoard FIT-G PLUS

NaturBoard FIT-G PLUS

NaturBoard FIT-G PLUS je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove.

Primena:
pregradni zidovi
NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTACUSTO je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
Decibel

Decibel

Staklena mineralna vuna za unutrašnje zidove, proizvedena sa ECOSE Tehnologijom. Isporučuje se u rolnama.

Primena:
kosi krovovi
pregradni zidovi
Izolacija pregradnog zida

Izolacija pregradnog zida

Suvomontažni pregradni zidovi moraju biti projektovani i izvedeni tako da, pored zvučne zaštite, obezbede i funkcionalno razdvajanje prostora uz osiguranje potrebne zaštite od požara kao i top