Ugradnja izolacije ventilisanih fasada

Osnovni elementi ventilisane fasade su:


Noseća potkonstrukcija – horizontalni i/ili vertikalni profili

Mehanički pričvršćena za noseći zid, u svemu prema uputstvu proizvođača fasade. Uloga potkonstrukcije je da nosi spoljašnju, fasadnu oblogu i prenosi opterećenje nastalo vetrom na nosivu konstrukciju.


Termoizolacija - Knauf Insulation mineralna vuna

Ploče mineralne vune postaviti tesno jednu uz drugu, bez zazora između ploča i mehanički pričvrstiti da bi se postigao efekat pritiskanja ploča na noseći zid.

Koristiti specijalno dizajnirane tiplove za ventilisane fasade. Tip, dužina tipla i način ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača tiplova.

Preporučeni broj tiplova je 5 kom/m, a u ivičnim zonama povećati broj zbog jačeg strujanja vetra.

Proizvodi od staklene mineralne vune se isporučuju isključivo jednostrano kaširani na staklenom voalu koji pored dodatnog povećanja vodootpornosti sprečava prodor i strujanje vazduha u samom izolacionom materijalu.


Preporuka:

Ploče kamene mineralne vune moguće je jednostrano kaširati na staklenom voalu, bele ili crne boje, čime se dodatno povećava vodootpornost (kod fasadnih obloga sa otvorenim spojnicama) kao i otpor strujanju vazduha uz površinu ploče (naročito kod visokih objekata i objekata gde se očekuje jako strujanje vazduha u sloju za ventilaciju).


Sloj za ventilaciju

Debljina sloja za ventilaciju iznosi minimum 2 cm (u svemu prema preporukama proizvođača fasade). 

Uloga ovog sloja je da odvodi vlagu iz objekta kao i vodu koja eventualno može da prodre kroz spojnice fasadne obloge.

Leti sprečava prodiranje toplote u unutrašnjost objekta a zimi predstavlja dodatni toplotni izolator.


Spoljašnji, dekorativni sloj – fasadna obloga

Definiše vizuelni izgled objekta i može biti od: stakla, mermera, kamena, alukobonda, ...  sa otvorenim, zatvorenim, zglobnim ili preklopljenim spojnicama.

Uloga ovog sloja je da štiti od sunca, kiše i ostalih atmosferskih uticaja. Takođe, ovaj sloj prima i prenosi opterećenje nastalo vetrom na noseću potkonstrukciju.

NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTI je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTACUSTO je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard VENTI PLUS je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
TP 435 B

TP 435 B

Staklena mineralna vuna sa ECOSE® Technology, koja se isporučuje u vidu ploča, u pakovanjima koja sadrže po nekoliko komada. Kaširana je crnim staklenim voalom i preporučuje se za upotrebu u spoljašnjim zidovima ili spuštenim plafonima.

Primena:
ventilisane fasade
Ventilisana fasada

Ventilisana fasada

Suština ventilisane fasade je u ostvarivanju međuprostora tj.