Urbanscape drenažni sistem sa rezervoarom

Urbanscape drenažni sistem sa rezervoarom

Urbanscape drenažni sistem sa rezervoarom je dvostrana drenažna i rezervoarska ploča napravljena od recikliranog sabijenog polistirena izvanredne nosivosti posebno projektovanog za zelene krovove.

Table su sa jedne strane perforirane, kako bi omogućile montažu sa otvorima na gornjoj strani za zadržavanje vode. One omogućuju prihvat vode u suvim periodima, kao i brzu drenažu vode u zelenim krovovima u vlažnim periodima, i dodatno snabdevaju vazduhom korenski sistem biljaka.

Drenažni sistem je napravljen od visokokvalitetne plastike, kako bi se obezbedilo da je sistem lakši i kompaktniji u poređenju sa običnim drenažnim slojevima.


Tehničke karakteristike

Svojstvo

Jedinica

Vrednost

Standard

Visina mm 25
Širina m 1.1
Dužina m 2.02
Kapacitet za zadržavanje kišnice l/m2 11.8
Jedinice jedinica/paleta 400
Veličina m2/paleta 808
Težina kg/m2 1.35
Težina palete kg/paleta 1100
Pritisna čvrstoća kN/m2 444 EN-ISO 25619-2

Zeleni krovovi

Zašto zeleni krovovi?
Zeleni krovovi idu korak dalje od značaja za savremenu arhitekturu i dodaju novu vrednost ulozi zgrada u urbanističkom planiranju. Osmišljeni su ne samo za to da vrate prirodni element u urbano okruženje, već i da pruže rešenja za važne probleme kao što su efekat urbanog ostrva toplote i tretman atmosferskih voda.