Debljine izolacija

Pogledajte celu tabelu klikom ovde!

Novi Pravilnik o Energetskoj efikasnosti zgrada definisao je i nove, maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote (Umax)  za elemente  toplotnog omotača. U skladu sa tim ograničenjima ponudićemo Vam predloge za debljine i proizvode Knauf Insulation-a, za svaku poziciju pojedinačno.

 

Spoljašnji zidovi

U skladu sa Umax=0,30(0,40) W/m2K preporučuje se debljina izolacije od 12 cm (za nove objekte) i 8 cm (za postojeće objekte).

 

Preporučeni proizvodi:

 

Kosi krov (iznad grejanog prostora):

Za ovu poziciju kriterijum Umax=0,15(0,20)  W/m2K preporučuje se debljina izolacije od 28 cm (za nove objekte) i 22 cm (za postojeće objekte).

Optimalna kombinacija je kamena mineralna vuna između rogova (letnji režim) i staklena mineralna vuna sa ECOSE tehnologijom (ispod rogova – proizvodi bez formaldehida).

 

Preporučeni proizvodi:

 

Ravan krov (iznad grejanog prostora)

Za poziciju ravnog krova su propisane ista ograničenja Umax kao i za kose krovove tako da se preporučuju slične debljine izolacije ali zbog specifičnosti opterećenja kojem treba da bude izložen krov u eksploataciji izbor proizvoda je bitno drugačiji nego za pozicije u kosom krovu:

 

Preporučene debljine : 26 cm (za nove objekte) i 20 cm (za postojeće objekte).

Preporučeni proizvodi: Smart Roof porodica proizvoda

Za sve ostale pozicije toplotnog omotača preporučujemo da preuzmete tabelu sa preporučenim debljinama i proizvodima Knauf Insulation-a