Energetska efikasnost u praksi

Jedan od ciljeva poslovanja kompanije Knauf Insulation jeste promocija energetski efikasne gradnje odnosno unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu čiji je krajnji cilj smanjenje potrošnje energije. U tom svetlu, Knauf Insulation preduzima brojne aktivnosti kao što su:

  • učestvovanje u realizaciji konkretnih projekata poboljšanja energetske efikasnosti
  • širenje svesti o značaju energetske efikasnosti
  • prenošenje znanja i iskustava iz zemalja Evropske Unije na polju donošenja i implementacije zakonske regulative i projekata energetske efikasnosti
  • povezivanje svih relevantnih učesnika na polju energetske efikasnosti u Srbiji i šire.

Zahvaljujući karakteristikama naših proizvoda, objekti u kojima se oni primenjuju obezbeđuju više od „krova nad glavom“ jer prostor u kome borave ljudi pruža najviši toplotni i akustički komfor kao i sigurnost od požara, što je naročito važna činjenica imajući u vidu korisnike objekata od javnog značaja (deca, bolesni ljudi, starije osobe).

Dokaz tome jesu i mnogobrojni javni i stambeni objekti u kojima su Knauf Insulation proizvodi ugrađeni.

Kao jedan od primera uspešne saradnje na projektima energetske efikasnosti u javnim objektima navodimo državni projekat „Energetske efikasnosti u Srbiji“, koji se upravo bavi primenom mera energetske efikasnosti u javnim objektima socijalne namene kao što su škole i bolnice. Projekat je započet još 2007. godine, i izvodi se po fazama, a naši materijali su učestvovali u svakoj od njih.

Samo u II fazi ovog projekta energetski je sanirano 62 objekta (škola, bolnica i ustanova socijalnog staranja) u preko 50 gradova i opština širom Srbije. U I fazi sanirano je 28 škola i bolnica u preko 25 lokalnih samouprava u Srbiji. Jedna od primenjenih mera jeste postavljanje termoizolacionog fasadnog sistema sa kamenom mineralnom vunom debljine 10 cm koja zadovoljava zahteve za minimalnom vrednošću koeficijenta prolaza toplote spoljašnjih zidova (K vrednost W/m2K) koja je definisana novim Pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

Ukupan rezultat svih primenjenih mera jeste i prosečna ušteda od preko 50% energije potrebne za grejanje u ovim objektima.

Koristimo ovu priliku i da napomenemo da pored uštede energije i žaštite životne sredine, ovaj projekat i njemu slični imaju i socijalni efekat jer se dobija potpuno novi, lepši spoljašnji izgled zgrade koji dodatno ulepšava naš životni prostor.