KnaufTERM 2 PRO S v. 27.2 - Srbija

 

Preuzmite KnaufTERM 2 PRO i postanite član društva od

10.526 inženjera

koji već rade u njemu!

 

Pored mogućnosti štampanja svih rezultata i energetskog pasoša za zgradu, značajno je pomenuti da program omogućava formiranje heterogenih sklopova (u cilju dobijanja realnijih rezultata u proračunu) i mogućnost da se za pozicije toplotnog omotača za konstrukcije na tlu i zidove u tlu proračuna po standardu EN ISO 13370 koji daje realne pokazatelje pri proračunu koeficijenta U(W/m2 K) i utiče na verodostojnost rezultata i na kraju definisanja slojeva za ove pozicije.

Knauf TERM 2 PRO S ver. 27.2.

Poštovani korisnici programa Knauf Term2 PRO S, u novoj verziji 27.2. koja je dostupna za preuzimanje pripremili smo za Vas dosta novina za koje verujemo da će dodatno unaprediti mogućnosti Vašeg rada na proračunima Eneregetskih performasni zgrada, tj. izrade Elaborata Energetske efikasnosti i Energetskih pasoša.

U skladu sa osvajanjem inovativne ECOSE® tehnologije u kamenoj mineralnoj vuni, kao unapređenjem karakteristika toplotne provodljivosti proizvoda za primenu u fasadnim zidovima  - kontaktna fasada – Thermal porodica proizvoda, kao i prozvoda za primenu u ravnim krovovima – Smart Roof porodica proizvoda:


Unapredili smo i štampanje Elaborata ili njegovih delova dodavanjem pojedinih pozicija u izveštaju, posebno u „Komora“ stilu štampe, sada u potpunosti saglasno sa preporukama izgleda Elaborata koje je dala Inženjerska Komora Srbije u procesu obuke inženjera za licencu 381:


Takođe smo ponudili korisnicima nove primere, sada tri različita objekta, kako po vrsti, tako i po veličini, kompleksnosti i primenjenim sklopovima temičkog omotača.

Ovo su samo neke od novina kojim Vam preporučujemo da preuzmete novu verziju programa KnaufTerm2 PRO S, v.27.2.

Molimo korisnike koje će eventualno raditi korekcije na postojećim projektima, sačuvaju i prethodnu verziju Knauf Term2 PRO S i u toj verziji vrše korekcije, u protivnom će svi Knauf Insulation proizvodi biti zamenjeni novim, unapređenim proizvodima koji su promovisani u aktuelnoj verziji 27.2.

Za sve sugestije, pitanja i predloge i dalje Vam je na raspolaganju poznata mail adresa: knaufterm@knaufinsulation.com

Knauf TERM 2 PRO ver. 25 

Na zahtev mnogobrojnih korisnika programa implementirali smo dodatni format štampe izveštaja (Elaborata EE ali  i pojedinačnih sklopova i energetskog bilansa) u skladu sa uglednim primerom koji se prezentuje u sklopu obuke za odgovorne inženjere EE (licenca 381) u Inženjerskoj komori Srbije – format štampe smo iz tog razloga nazvali „Komora“:

Novi izgled štampe za pojedine sklopove sada je u potpunosti u skladu sa gore pomenutim šablonom:

Druga velika novina koju želimo da istaknemo je mogućnost rada u programu na Engleskom jeziku (omogućen unos podataka kao i štampanje Elaborata na ENG jeziku) a takođe su i svi materijali u bazi programa prevedeni na ENG jezik:

I na kraju, ispravljeni su i primećene greške u programu i zapažanja korisnika u proteklom periodu.Knauf TERM 2 PRO ver. 23

 • Dopunjena baza materijala sa proizvodima i gotovim sklopovima:

     - Novi proizvodi u bazi:

     a) Kamena mineralna vuna 
         - FKD N (primena: kontaktna fasada, λ=0,035 W/m2K!)
         -
CLT C1 (primena: termo i zaštita od požara garaža, prolaza, pasaža…)
     b) Staklena mineralna vuna sa ECOSE tehnologijom 
       - 
TI 140 Decibel (primena kod pojačanih zahteva zvučne zaštite unutrašnjih sklopova zidova, plafona,…)
         - CLASSIC 044 (multifunkcijski proizvod sa ECOSE tehnologijom)

      URBANSCAPE© sistem za ozelenjavanje ravnih krovova:

      a) Postoji mogućnost definisanja celog sklopa kopiranjem iz baze sklopova:

       

        b) Ili definisanja pojedinačnih slojeva iz baze materijala:

       - Tradicionalni materijali koji se pojavljuju u specifičnim projektima:

Takođe, unapređeni su pojedini proračunski moduli i dodatno poboljšan interfejs programa u skladu sa zahtevima korisnika; u tom smislu je inoviran izgled prozora sa definisanim elementima omotača tako što je geometrija objekta prikazana u posebnoj celini:

I na kraju, najavljujemo KnaufTerm2 PRO verziju 24 za septembar 2014 u kojoj će biti inovirani spis (print) Elaborata EE tako da će biti moguće dobiti i izgled Elaborata u skladu sa preporukama koje je formirala Inženjerska komora Srbije za proces obuke inženjera EE.


 

Knauf TERM 2 PRO ver. 22

 • mogućnost uvažavanja prekida u grejanju prilikom proračuna ukupne potrebne toplote za grejanje za sisteme koji rade sa prekidom – Qh, nd, interm (KWh/a) , sve prema SRPS EN ISO 13790
 • mogućnost formiranja više vrsta sklopova pod na tlu i zid u tlu u okviru jednog projekta, sve prema SRPS EN 13370
 • mogućnost uvažavanja korekcije koeficijenta prolaza toplote Uc (procepi i spone, sve prema EN ISO 6946)
 • modul Prozori - izračunavanje karakteristika prozora u odnosu na dimenzije i vrstu ostakljenja i proračun koeficijenta Uw (W/m2K)
 • mogućnost definisanja više zona sa različitim karakteristikama prozora prilikom proračuna ventilacionih gubitaka (ovo je čest slučaj prilikom analize postojećih objekata gde su korisnici stanova često parcijalno menjali fasadnu stolariju)
 • dopunjeni Knauf Insulation materijali – Polyfoam  - XPS i korigovani proizvodi kamene mineralne vune
 • dopunjeni Knauf AMF materijali – kompletira na ponuda mineralnih plafona AMF
 • AMF materijali dopunjeni

 


 

Konkurs za licencirane inženjere energetske efikasnosti

 

Kompanija Knauf Insulation uz podršku Inženjerske komore Srbije otvara konkurs pod nazivom:

 

"Energetski razred A - pokaži da je moguće"

 

Propozicije konkursa su jednostavne:

 

 • OVA NAGRADA JE OSVOJENA! Licencirani inženjer energetske efikasnosti koji se PRVI javi da je uradio Elaborat energetske efikasnosti u programu Knauf Term 2 PRO za novi objekat koji je projektovan i izveden (ili dobio građevinsku dozvolu) a da je energetskog razreda A ili A+, kao nagradu dobija Apple iPad 3 (WiFi + 3g, 16 Gb).

 

 • OVA NAGRADA JE OSVOJENA! - Prema istim propozicijama nagrađujemo i autora prvog Elaborata energetske efikasnosti bez obzira na dobijeni energetski razred zgrade (minimalno C u skladu sa pravilnikom o EE) – nagrada je smartphone HTC Desire X.

 

NAPOMENA: Razmatraće se novi objekti za koji se radi tehnička dokumentacija počev od 30.09.2012. odnosno sa početkom primene Pravilnika o EE zgrada!

 

Nakon preuzimanja programa KnaufTERM 2 PRO, pogledajte i video uputstvo za korišćenje.

Zahvaljujemo se svima koji su program do sada skinuli i onima koji nam šalju komentare i sugestije za njegovo unapređenje.

Nastavite da nam šaljete vaše impresije!

Knaufterm 2 - Softver za proveru energetske efikasnosti zgrada u Srbiji

Uvod

Energetska efikasnost zgrada je ovih dana u žiži interesovanja stručne javnosti, a Srbija je nakon višegodišnje stagnacije dobila nove propise, koji idu u korak sa savremenim evropskim trendovima i regulativom EU.
Nakon većeg broja usvojenih evropskih normi (EN ISO), koje se odnose na ovu oblast, stekao se pravni okvir koji će projektante, iz oblasti arhitekture i termotehnike, usmeriti na odredbe date u Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, objavljenih u Službenom glasniku RS br.61, od 19.8.2011.g.
Ovi pravilnici imaju za cilj da se briga o potrošnji energije u zgradama, odnosno energetskim performansama zgrada, podigne na viši nivo, u cilju smanjenja ukupne količine energije  potrebne za funkcionisanje  zgrade, bez ugrožavanja  komfora korisnika.
Zakonodavac je predvideo da novi Pravilnici stupe na snagu 30. septembra 2012.g., te se u tom smislu, prelazni period od godinu dana koristi za upoznavanje stručne javnosti sa izmenama koje se uvode, kao i za donošenje dodatnih propisa koje će regulisati nedefinisane oblasti.

 

Razvoj softvera „KnaufTERM 2 PRO“

Mesec dana nakon objavljivanja Pravilnika u Sl.Glasniku, u prostorijama Inženjerske komore Srbije, prvi put je predstavljen rad na softveru „KnaufTerm 2“ .  Ovim putem zvanično i objavljujemo da je „KnaufTerm 2 PRO“ spreman za korišćenje. Ovaj program je naslednik softvera „KnaufTerm 1“, koji je razvijan od 2006-2008. i čija je slobodna verzija bila donedavno na raspolaganju svim zainteresovanim preko sajta Knauf Insulation Srbija. Imajući u vidu nastale izmene u regulativi, „KnaufTerm 2“ ima za cilj da korisnicima  pruži podršku u procesu projektovanja i odlučivanja.
„KnaufTerm 2“ je program koji je projektovan tako da u fokusu ima energetske performanse zgrade, odnosno energetski pasoš, sa svim pratećim fazama koje su neophodne.

 

Sistemski zahtevi za rad programa

Minimalna platforma za rad programa je: Windows XP, Vista, 7.
Preporučena rezolucija je min 1280/800.

 

Vaši kontakti

Prilikom preuzimanja „KnaufTerm 2“ potrebno je da ostavite osnovne podatke o Vama. S obzirom da će se program redovno ažurirati, Vaši podaci su nam neophodni kako bismo Vas redovno obaveštavali o novim verzijama, izmenama i dopunama programa, kao i o njegovoj promociji.
Unapred smo Vam zahvalnim na svim pitanjima i sugestijama koje mozete da nam šaljete na knaufterm@knaufinsulation.com kako bismo zajedničkim snagama unapredili program.

 

Šta donosi nova regulativa ?

Najvažnija izmena sa odnosi na proces izdavanja energetskih sertifikata, odnosno energetskih pasoša zgradama, što se odnosi na sve novoprojektovane zgrade. Elaborat energetske efikasnosti će imati isti tretman kao i ostali delovi projektne dokumentacije (overavaće ga odgovorni projektant energetske efikasnosti, vršiće se tehnička kontrola itd.).

Energetski pasoš je predviđen i za postojeće objekte, bilo da se radi o zgradama koje se adaptiraju, rekonstruišu ili prodaju. Energetski pasoš se izdaje da bi se znalo kom energetskom razredu pripada tretirani objekat, kako bi se iz te klasifikacije ostvarile pogodnosti (neophodnosti) predviđene drugim oblastima (finansijska i poreska politika, osiguranje i sl.)

Energetska efikasnost zgrada se odnosi na energetske performanse zgrada, odnosno balans izmedju energetskih gubitaka i energetskih dobitaka. Zakonodavac je definisao da se u proračunima tretiraju energetski gubici koji su posledica transmisionih i ventilacionih gubitaka, a da energetski dobici budu u funkciji namene objekta, odnosno broja ljudi, vrsti opreme, te insolacije, kao posledice orijentacije, odnosno urbanističke dispozicije objekta, kao i arhitektonskih elemenata za zasenčenje.

Energija potrebna za druge namene osim za grejanje, se u prvoj fazi primene novih propisa ne iskazuje, što zakonodavac i elaborira u čl.24, gde se kaže da se „Do dana izbora programskog paketa iz čl.23 stav 2 ovog pravilnika, proračun i izražavanje energetskog razreda zgrade vrši na osnovu potrebne energije za grejanje Qh,nd(kWh/m2a). Od dana izbora programskog paketa vršiće se proračun potrošnje energije za grejanje, hlađenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i osvetljenje.“

 

Iako su neki od ovde nabrojanih termina i procedura bili i dosada u upotrebi, naročito u termotehnici, novosti sa aspekta građevinske fizike ima više:

·       Značajno su izmenjeni parametri lokacije, koji obuhvataju mesta u Srbiji, i to sa sledećih aspekata:

o   Lista mesta je pretrpela izmene

o   Spoljne projektne temperature su lokalnog karaktera, nisu vezane za klimatsku zonu, i više su od dosada deklarisanih

o   Uvodi se termin „stepen-dan“, koji je u funkciji dužine grejne sezone i srednje temperature

o   U parametre lokacije, sada spada i uticaj vetra, kroz nekoliko podparametara, u funkciji određivanja ventilacionih gubitaka

·       Proračun prolaza toplote kroz omotač je uglavnom ostao isti, s tim što se menja sledeće :

o   Obeležavanje koeficijenta prolaza toplote, dosadašnje „k“, se menja u „U“, što je u saglasju sa propisima EU. Maksimalne vrednosti koeficijenata prolaza toplote za određene tipove konstrukcije su značajno promenjene (snižene u odnosu na dosada važeće), u proseku na 30% dosadašnjih vrednosti. Ustanovljena je razlika između novoprojektovanih i postojećih objekata, gde novi imaju niži dozvoljeni koeficijenat U za prosečno 0.1 W/m2K

o   Značajno je izmenjena tipologija konstrukcija koje čine omotač, kako u nazivima, tako i po dozvoljenim koeficijentima prolaza toplote i koeficijentima prelaza toplote

o   Za detaljan proračun toplotne akumulativnosti netransparentih delova omotača (spoljni zidovi, krovovi) za letnji period se upućuje na SRPS EN ISO 13786., dok je približan proračun moguće vršiti kao i do sada, u skladu sa standardom SRPS U.J5.530

o   Za izračunavanje higrotermičkih karakteristika građevinskih elemenata i konstrukcija, difuzije vodene pare, kondenzacije i isušenja, kao i opasnosti od orošavanja, primenjuje se standard SRPS EN ISO 13788, u opcijama:

§  Složeni godišnji kumulativni proračun, što predstavlja novost,

§  Glaser-ov postupak, u skladu sa SRPS U.J5.520, dakle kao i do sada

·       Proračun ventilacionih gubitaka je u funkciji:

o   Lokacije, odnosno uticaja vetra, eksponiranost objekta, broja izloženih fasada i načinu provetravanja

o   Vrste prozora, odnosno zaptivenosti prozora, koje je zakonodavac razvrstao u tri kategorije (dobra, srednja i loša), koje nemaju kvantifikacione elemente, već su prepuštene subjektivnoj proceni

·       Proračun ukupnih transmisionih gubitaka karakterišu:

o   Ukupni površinski transmisioni gubici, za koje je osim izračunatih koeficijenata prolaza toplote U, neophodno detaljno prikazati (izračunati) površine elemenata (konstrukcija) omotača

o   Ukupni linijski transmsioni gubici su ovim Pravilnikom aproksimirani, i izraženi paušalnim povećanjem osnovnog koeficijenta prolaza toplote U za vrednost od 0.1 W/m2K. Ovo znači da se do sada korišćena procedura definisana SRPS U.J5.510 potpuno ukida. Mora se napomenuti da ovakav novi pristup nije u skladu sa evropskim propisima, koji predviđaju korišćenje tebelarnih vrednosti (EN ISO 14683), ili detaljan proračun (EN ISO 10211)

o   Uticaj tačkastih gubitaka (tačkastih termičkih mostova), nije eksplicitno predviđen ovim Pravilnikom

·       Obračun toplotnih dobitaka predstavlja potpuno novu oblast, a odnosi se na:

o   Unutrašnje (interne) dobitke toplote, koji su u funkciji namene, zauzetosti površine, odavanja toplote po osobi i jedinici površine, prisutnosti tokom dana, potrošnje električne energije po jedinici površine, protoka svežeg vazduha po jedinici grejanog prostora i osobi, kao i potrebnoj toploti za pripremu sanitarne tople vode po jedinici površine grejanog prostora

o   Solarne dobitke, odnosno dobitke od sunčevog zračenja, preko faktora osenčenosti zgrade usled okolnih objekata, orijentacije u horizontalnoj ravni i nagiba kosih površina, faktora osenčenosti zgrade usled nastrešnica i vertikalnih ispusta na fasadi

Deklarisana i limitirana je godišnja potrošnja finalne energije za grejanje novih, odnosno postojećih zgrada, u funkciji namene. Limitiranje primarne energije za hlađenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i veštačko osvetljenje, vezuje za objavljivanje Nacionalnog programskog paketa.

 

Zaključak

Značajna promena u domaćoj regulativi koja tretira energetske performanse zgrada, stavlja projektante svih struka pred veliki profesionalni izazov.
Program „KnaufTerm 2 PRO“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti. Sem toga, ovaj softver ima za cilj da popuni prazninu do donošenja „nacionalnog softvera“,  na koji se u više navrata poziva zakonodavac, i od koga se očekuje da zaokruži ovu problematiku.
Naš cilj je da se danom početka važenja novih Pravilnika, tj. 30.9.2012. projektantima i stručnoj javnosti, pruži pouzdan alat koji će biti u funkciji, bez obzira na egzistenciju „nacionalnog softvera“.
Pojavljivanje „KnaufTerm 2“ u slobodnoj verziji na tržištu, u februaru 2012.g ostavio je period od 8 meseci u kome je stručna javnost imala vremena da se upozna i obuči za njegovu primenu u procesu projektovanja i izrade tehničke dokumentacije.

 

 

 

 

  

Nazad na vrh