Hortikultura


U oblasti hortikulture se stalno traže nova i efikasna sredstva za rast i uzgoj povrća i cveća u kontrolisanim uslovima.

U brojnim velikim staklenicima se koriste hidroponski sistemi za uzgoj biljaka korišćenjem rešenja za đubrenje u podlogama koje nisu prirodna zemlja.

Glavna prednost ovakve vrste uzgoja je u tome što biljke dobijaju odgovarajuću količinu “hrane” za rast i dobijaju se optimalni rezultati bez potrebe za korišćenjem bilo kakvih herbicida ili fungicida.

Zemlja se često zamenjuje kamenom mineralnom vunom jer ona pruža dovoljnu podršku za korenje biljaka i omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih sastojaka.

Knauf Insulation pruža kamenu mineralnu vunu kao sredstvo za rast u procesu uzgoja biljaka, koja se koristi u staklenicima širom sveta.

Naše najnovije dostignuće sa patentiranom ECOSE® Technology pruža mogućnost da proizvedemo proizvod bez korišćenja veziva na bazi fenol-formaldehida.