FKD-N Thermal 2

FKD-N Thermal 2

Pronađite ovlašćenog distributera naših proizvoda u svom gradu

Gde kupiti?

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara spoljašnjih zidova u ETICS sistemu. Ovom sistemu FKD-N Thermal 2 ploče daju visoku paropropusnost.

 

FKD-N Thermal 2 je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, dvoslojne gustine i spada u tvrde proizvode.

Proizvod ima poboljšanu toplotnu karakteristiku, nižu vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski neutralan i izrazito paropropusan. Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.


Karakteristike

Ploče se mogu koristiti u sistemu i za tankoslojnu i debeloslojnu kontaktnu fasadu.

Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploce linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršcuju (6-8tiplova/m2). Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje. Završni sloj fasade mora da bude paropropusan.

Ovaj sistem može da se koristi i za izolaciju zidova izmedu grejanih i negrejanih prostorija kao i za izolaciju horizontalnih elementa konstrukcije (npr. izolacija međuspratne konstrukcije iznad negrejanih prostorija)..

 

Karakteristike

  • Toplotna izolacija - Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W / mK
  • Zaštita od požara - Klasa reakcije na požar A1 - negoriv materijal
  • Zvučna izolacija - Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

 

Prednosti

  • Bolja toplotna zaštita objekta
  • Paropropusnost
  • Povećana sigurnost u slučaju požara
  • Postojanost i kompaktnost
  • Otpornost na starenje
  • Zdravstveno i ekološki ispravan materijal
  • Jednostavna i brza ugradnja

Dimenzije i pakovanja

Debljina Širina (mm) Dužina (mm) Komada m2 m3
(mm) paket/paleta paket/paleta paket/paleta paket/paleta paket/paleta
80 600/1200 1000/2000 5/24 3,0 / 72,0 0,24 / 2,88
100 600/1200 1000/2000 4/24 2,4 / 57,6 0,24 / 2,88
120 600/1200 1000/2000 3/28 1,8 / 50,4 0,22 / 3,02
140 600/1200 1000/2000 3/24 1,8 / 43,2 0,25 / 3,02
150 600/1200 1000/2000 2/36 1,2 / 43,2 0,18 / 3,24
160 600/1200 1000/2000 2/32 1,2 / 38,4 0,19 / 3,07
180 600/1200 1000/2000 2/28 1,2 / 33,6 0,22 / 3,02
200 600/1200 1000/2000 2/24 1,2 / 28,8 0,24 / 2,88

   

Tehničke karakteristike

Karakteristike Jedinice Vrednost
Koeficijent toplotne provodljivosti λ
W/mK 0,035
Klasa reakcije na požar - A1 - negoriv materijal
Faktor otpora difuziji vodene pare μ - ~ 1
Delaminacija kPa > 10
Napon pri 10%-tnom sabijanju kPa > 20

 

Pakovanje i skladištenje

Proizvod FKD-N Thermal 2 se pakuje u PE termoskupljajuću foliju, a isporučuje na paletama dimenzija 1200 x 2000 mm (visina palete se krece od 2400 - 2700 mm, u zavisnosti od debljine ploča).

Palete su zaštićene dodatnim slojem folije, tako da neko vreme mogu stajati na otvorenom. Na zahtev, proizvod je i dalje dostupan u pojedinačnim pakovanjima, u kom slučaju proizvodi moraju biti skladišteni u natkrivenom prostoru i ne smeju biti postavljeni direktno na zemlju.

 

Nazad na vrh

Kontaktna fasada

Kontaktna fasada

Spoljašnji zid, kao jedan od građevinskih elemenata koji čine objekat, ostvaruje toplotnu zaštitu objekta sa ciljevima da zaštiti koris