FKD-S Thermal

FKD-S Thermal

Pronađite ovlašćenog distributera naših proizvoda u svom gradu

Gde kupiti?

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara spoljašnjih zidova u ETICS sistemu. 

Ovom sistemu FKD-S Thermal ploče daju visoku paropropusnost. Ploče se mogu koristiti u sistemu i za tankoslojnu i debeloslojnu kontaktnu fasadu.

 

FKD-S Thermal je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u tvrde proizvode.

Proizvod ima poboljšanu toplotnu karakteristiku, nižu vrednost koeficijenta tolpotne provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski neutralan i izrazito parapropusan. Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.

 

Montaža

Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju (6 – 8 tiplova/m2). 

Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje.

Završni sloj fasade mora da bude paropropusan.

Ovaj sistem može da se koristi i za izolaciju zidova između grejanih i negrejanih prostorija kao i za izolaciju horizontalnih elementa konstrukcije (npr.izolacija međuspratne konstrukcije iznad negrejanih prostorija).

 

Karakteristike

  • Toplotna izolacija - Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK
  • Zaštita od požara - Klasa reakcije na požar A1 - negoriv materijal
  • Zvučna izolacija - Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

 

Prednosti

  • Bolja toplotna zaštita objekta
  • Paropropusnost
  • Povećana sigurnost u slučaju požara
  • Postojanost i kompaktnost
  • Otpornost na starenje
  • Zdravstveno i ekološki ispravan materijal
  • Jednostavna i brza ugradnja

Dimenzije i pakovanja

Debljina Dužina Širina Komada m2 / paket m3 / paket
(mm) (mm) (mm) u paketu    
30 1000 600 10 6,0 0,18
40 1000 600 8 4,8 0,19
50 1000 600 7 4,2 0,21
60 1000 600 5 3,0 0,18
70 1000 600 4 2,4 0,16
80 1000 600 4 2,4 0,19
90 1000 600 3 1,8 0,16
100 1000 600 3 1,8 0,18
120 1000 600 2 1,2 0,14
130 1000 600 2 1,2 0,15
140 1000 600 2 1,2 0,16
150 1000 600 2 1,2 0,18
160 1000 600 2 1,2 0,19
180 1000 600 2 1,2 0,22
200 1000 600 2 1,2 0,24

   

Tehničke karakteristike

Karakteristike Jedinica Nominalna vrednost
Koeficijent toplotne provodljivosti λ
W/mK 0,035
Klasa reakcije na požar - A1 - negoriv materijal
Faktor otpora difuziji vodene pare μ - ~ 1
Delaminacija kPa > 10
Napon pri 10%-tnom sabijanju kPa > 30

 

Pakovanje i skladištenje

Proizvod FKD-S Thermal se isporučuje u PE termoskupljajućoj foliji.

Proizvodi moraju da budu skladišteni u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama, pakovanja skladištena na otvorenom treba zaštititi vodonepropusnom folijom. Pakovanja ne smeju da budu postavljena direktno na zemlju.

 

Nazad na vrh

Kontaktna fasada

Kontaktna fasada

Spoljašnji zid, kao jedan od građevinskih elemenata koji čine objekat, ostvaruje toplotnu zaštitu objekta sa ciljevima da zaštiti koris