Smart Roof BASE

Smart Roof BASE

Pronađite ovlašćenog distributera naših proizvoda u svom gradu

Gde kupiti?

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ravnih krovova. 

Lako se ugrađuje na betonskoj podlozi kao i na profilisanim čeličnim konstrukcijama. Koristi se isključivo kao donji izolacioni sloj u kombinaciji sa proizvodima Smart Roof THERMAL i Smart Roof TOP u gornjem sloju.

 

Smart Roof BASE je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, ravnomerne raspoređene gustine po celoj debljini ploče i spada u jako tvrde proizvode.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. 

Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.

 

Karakteristike

  • Zaštita od požara

Klasa reakcije na požar A1, negoriv materijal

  • Toplotna izolacija

Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK

  • Zvučna izolacija

Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

 

Prednosti

  • Zaštita od požara
  • Postojanost i kompaktnost
  • Otpornost na starenje
  • Zdravstveno i ekološki ispravan materijal
  • Jednostavna i brza ugradnja

 

Dimenzije i pakovanja

Debljina Dužina Širina m2 / m3 / Broj ploča
(mm) (mm) (mm) paleta paleta paleta
50 2000 1200 57.60 2.88 24
60 2000 1200 48.00 2.88 20
70 2000 1200 40.80 2.86 17
80 2000 1200 36.00 2.88 17
90 2000 1200 31.20 2.81 13
100 2000 1200 28.80 2.88 12
110 2000 1200 26.40 2.90 11
120 2000 1200 24.00 2.88 10
130 2000 1200 21.60 2.81 9
140 2000 1200 21.60 3.02 9
160 2000 1200 19.20 3.07 8
180 2000 1200 16.80 3.02 7

   

Tehničke karakteristike

Karakteristike Jedinica Nominalna vrednost
Koeficijent toplotne provodljivosti λD
W/mK 0,035
Klasa reakcije na požar - A1 - negoriv materijal
Delaminacija kPa > 7,5
Napon pri 10%-tnom sabijanju kPa > 30
Tačkasto opterećenje N > 300

 

Pakovanje i skladištenje

Proizvod Smart Roof BASE se isporučuje u PE termoskupljajućoj foliji.

Proizvodi moraju da budu skladišteni u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama, pakovanja skladištena na otvorenom treba zaštiti vodonepropusnom folijom. Pakovanja ne smeju da budu postavljena direktno na zemlju.

 

Nazad na vrh

Ravni krov

Ravni krov

Predubeđenje je da su ravni krovovi lošije rešenje od kosih krovova.

Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Osnovni elementi slaganog krova - gledajući sa spoljne strane ka unutra su: - krovne hidroizolacione membrane (EPDM, PVC, TPO, PIB...) - termoizolacija od kamene vune (Smart Roof porodica proizvoda) - parna brana - LDS 35 / LDS 200 (zavisno od proračuna građevinske fizike) - nosiva krovna ploča (armirani beton, prefabrikovani betonski elementi, čelični trapezasti lim...)