Smart Roof BASE 2

Smart Roof BASE 2

Pronađite ovlašćenog distributera naših proizvoda u svom gradu

Gde kupiti?

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ravnih krovova. 

Lako se ugrađuje na betonskoj podlozi kao i na profilisanim čeličnim konstrukcijama.

 

Smart Roof BASE 2 je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, dvoslojne gustine i spada u jako tvrde proizvode.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. 

Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.

 

Karakteristike

  • Zaštita od požara

Klasa reakcije na požar A1, negoriv materijal

  • Toplotna izolacija

Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK

  • Zvučna izolacija

Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

 

Prednosti

  • Zaštita od požara
  • Postojanost i kompaktnost
  • Otpornost na starenje
  • Zdravstveno i ekološki ispravan materijal
  • Jednostavna i brza ugradnja

 

Dimenzije i pakovanja

Debljina Širina Dužina m2 / m3 / Broj ploča
(mm) (mm) (mm) Paleta Paleta Paleta
80 1200 2000 36.00 2.88 15
90 1200 2000 31.20 2.81 13
100 1200 2000 28.80 2.88 12
120 1200 2000 24.00 2.88 10
130 1200 2000 24.00 3.12 10
140 1200 2000 21.60 3.02 9
150 1200 2000 19.20 2.88 8

   

Tehničke karakteristike

Karakteristike Jedinica Nominalna vrednost
Koeficijent toplotne provodljivosti λD
W/mK 0,035
Klasa reakcije na požar - A1 - negoriv materijal
Delaminacija kPa > 7,5
Napon pri 10%-tnom sabijanju kPa > 30
Tačkasto opterećenje N > 350

 

Pakovanje i skladištenje

Proizvod Smart Roof BASE 2 se isporučuje u PE termoskupljajućoj foliji.

Proizvodi moraju da budu skladišteni u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama, pakovanja skladištena na otvorenom treba zaštiti vodonepropusnom folijom. Pakovanja ne smeju da budu postavljena direktno na zemlju.

 

Nazad na vrh

Ravni krov

Ravni krov

Predubeđenje je da su ravni krovovi lošije rešenje od kosih krovova.

Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Osnovni elementi slaganog krova - gledajući sa spoljne strane ka unutra su: - krovne hidroizolacione membrane (EPDM, PVC, TPO, PIB...) - termoizolacija od kamene vune (Smart Roof porodica proizvoda) - parna brana - LDS 35 / LDS 200 (zavisno od proračuna građevinske fizike) - nosiva krovna ploča (armirani beton, prefabrikovani betonski elementi, čelični trapezasti lim...)