KNAUFTERM 3D

Preuzmite najnoviji softver

KnaufTerm 3D

Arhitektura i Energija je u saradnji sa Knauf Insulation razvila novi softver za proračun energetskih karakteristika i određivanje energetskog razreda zgrada.

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo KnaufTerm3D u Demo verziji – ekspertni sistem koji radi na principu dobijanja što tačnijih rezultata za što kraće vreme.

KnaufTerm3D je nastao evolucijom KnaufTerm2Pro, koji je preuzelo više od 10.500 korisnika u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori.

Naš novi softver funkcioniše u skladu sa odredbama regulative Republike Srbije: Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

Glavna razlika u odnosu na KnaufTerm2 je u 3D modelaru, kojim se na uprošćen i brz način modeluje zgrada u cilju definisanja osnovnih geometrijskih karakteristika zgrade (bruto i neto površina i zapremina zgrade, bruto i neto površine i orijentacije pozicija...).

Sa ponosom ističemo da je KnaufTerm3D je jedinstven softver na našem tržištu, da je u potpunosti domaći produkt, a njegove glavne karakteristike su:

 

  • Optimizovan balans između vremena provedenog na kreiranju dovoljno preciznog 2D/3D modela zgrade i dobijanja zadovoljavajuće preciznih rezultata. Program je koncipiran tako da se u njemu može modelovati velika većina projektnih rešenja zgrada iz prakse i u tom smislu zadovoljava dominantne potrebe, a u ovoj fazi razvoja nije planiran za modelovanja objekata čija je geometrija bazirana na kompleksnim, npr. organskim formama.

  • Automatizovano određivanje tipologije pozicija (sklopova) objekta. Program sam prepoznaje da li je u pitanju fasadni zid, ravan ili možda kosi krov i sl. i u tom smislu pomaže korisniku oslobađajući ga brige oko pravilne sistematizacije s jedne strane, dok sa druge strane doprinosi tačnosti i pouzdanosti rezultata.
  • Automatizovano određivanje orijentacije prema stranama sveta pozicija termičkog omotača koje su eksponirane suncu: zidova, prozora, zid zavesa, kosih i ravnih krovova...

  • Pojednostavljeni geometrijski model se kreira tako što se kreira prostor/prostorije, a ne pojedinačne pozicije, te se ne može desiti da su neke pozicije namerno ili slučajno izostavljene, jer su kreirani prostori celoviti tj. zatvoreni. Ovakav model se dalje povezuje sa modulom za proračun.

  • Dostupan rad sa Zonama, Nivoima, Grupama, Sobama... Moguće je u jednoj zgradi projektovati više funkcionalnih zona, sa različitim namenama i karakteristikama (npr. poslovna zona u prizemlju a stamebna na spratovima). Takođe je moguće u svakoj zoni definisati više nivoa, na kojima je proizvoljan broj grupa (npr. 4 stana na spratu). U svakoj grupi je moguće definisati i više različitih prostorija, tako da program pruža podatke i o karakteristikama svake prostorije, svake grupe i svake zone, u zavisnosti od toga koliko je korisnik detaljno modelovao zgradu.

  • Korisnik je oslobođen brige o vremenski zahtevnoj proceduri premeravanja i unosa geometrijskih veličina u program, jer sada program sve radi automatski, na bazi projektovanog 3D modela. Eliminisano je lažiranje podataka, kao i slučajne i namerne greške vezane za geometrijske podatke o pojedinačnim pozicijama i zgradi kao celini.

 


VAŽNO:

Ova Demo verzija se promoviše sa ciljem da od vas kao korisnika dobijemo povratne informacije, u bilo kom obliku: pohvale, kritike, preporuke, ili pitanja sa ciljem da se u narednom test periodu program koriguje i dopuni prema vašim sugestijama. Demo verzija ima određena funkcionalna ograničenja, u skladu sa karakterom promotivnog softvera, a o svemu pročitajte više u pratećim fajlovima koje dobijate uz program.