Kutak za inženjere

Tehnički materijal

      


AUTOCAD (DWG) I PDF DETALJI

Ovde možete preuzeti detalje za sve tipove konstrukcija (DWG i PDF format) koji su izrađeni u skladu sa najnovijim Pravilnikom o Energetskoj Efikasnosti zgrada. Više...


MAPA PROIZVODA

Kompletna lista prozvoda sada na jednom mestu.Više...


PRIMENA I SPECIFIKACIJA MINERALNIH VUNA

Praktični vodič kroz primenu i specifikaciju mineralnih vunaViše...


PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Kompletni opisi pozicija sa ugradnjom termoizolacije za sve tipove konstrukcija.Više...

Programi / Software

  


KNAUFTERM 3D

Predstavljamo Vam KnaufTerm3D ekpsertni sistem koji radi na principu – Dobijanje što tačnijih rezultata za što kraće vreme. KT3D je nastao na osnovi KnaufTerm2Pro, koji je preuzelo više od 10 500 korisnika u Srbiji, Makedoniji i Crnog Gori.Više...


KSI - Knauf Sound Insulation

Program "KSI" vrši proračune u skladu sa standardom SRPS EN 12354. Akustika u građevinarstvu, ocena zvučne zaštite objekatana osnovu akustičkih performansi građevinskih elemenata. Preuzmite ga!
Više...


KNAUFTERM 2 PRO

Program „KnaufTerm 2“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti. Preuzmite ga!Više...


KNAUFTERM 2 PRO - Crna Gora

Program „KnaufTerm 2“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti. Preuzmite ga!Više...


KNAUFTERM 2 PRO - Македонија

Програмот „KnaufTerm 2“, тежнее да ги исполни сите услови кои се дефинирани со актуелната регулатива, како и очекуваните пропратни акти, односно измените и дополнувањата, и овозможи на проектантите комплетна услуга во оваа област. Превземете го!Повеќе

Energetska efikasnost

  


REGULATIVA

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.Više...


PASIVNA KUĆA

Šta je pasivna kuća? Saznajte koji su osnovni principi i kriterijumi pri projektovanju buduće pasivne kuće.Više...


REČNIK POJMOVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Ovde možete pronaći većinu stručnih pojmova iz oblasti energetske efikasnosti.Više...

Održiva gradnja

  


IZVEŠTAJI O ODRŽIVOSTI

Ovde možete pogledati izveštaje o održivosti, koji ističu naše akcije i napore  u oblasti održivosti i šire.

Više...


PROCENA ŽIVOTNOG CIKLUSA - LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA)

(Life Cycle Assessment: life cycle - životni ciklus, assessment - procena) jeste metod utvrđivanja posrednog i neposrednog uticaja određenog proizvoda na životnu sredinu samim postojanjem tog proizvoda.Više...


SISTEMI ZA SERTIFIKACIJU ZELENIH ZGRADA

Rejting sistem zelene izgradnje, takođe poznat i kao sertifikacija zelene izgradnje, služi obezbeđenju standarda po kome se mogu porediti zgrade na različitim nivoima usklađenosti sa zaštitom životne sredine i energetske efikasnosti.Više...

KNAUF akademija

  


PREZENTACIJE

Ovde možete preuzeti sve prezentacije sa Knauf Akademije.

Više...


VIDEO & FOTO MATERIJAL

Pogledajte neke od najinteresantnijih momenata sa Knauf Akademije.Više...

  

Nazad na vrh