Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE® Technology

Šta je ECOSE® Technology?

ECOSE® Technology je inovativna tehnologija veziva bez dodatog formaldehida, zasnovana uglavnom na brzo obnovljivim materijama umesto na hemikalijama na bazi nafte.

Za proizvodnju mineralne vune sa ECOSE® Technology potrebno je manje energije nego za proizvodnju sa tradicionalnim vezivom. 

ECOSE® Technology je razvijena za izolaciju od staklene mineralne i kamene mineralne vune, ali pruža iste potencijalne prednosti i drugim proizvodima gde bi zamena veziva bila prednost.

Kako funkcioniše ECOSE® Technology u proizvodnji mineralne vune?

Pretvaranjem bio-materijala u inertni polimer u okviru zaštićenog procesa, ECOSE® Technology se koristi za stvaranje izuzetno čvrstog veziva koje spaja vlakna mineralne vune.

Ovo revolucionarno naučno otkriće je omogućilo Knauf Insulation-u da zameni tradicionalno vezivo u svojim proizvodima vezivom bez dodatog formaldehida.

ECOSE® Technology – inovativna tehnologija sada i u proizvodnji kamene mineralne vune

Nakon uspešne primene u proizvodnji staklene mineralne vune od 2009. godine, Knauf Insulation od 1. januara 2016. godine uvodi ECOSE®  Technology i u proizvodnju kamene mineralne vune.

Knauf Insulation proizvodi od mineralne vune sa ECOSE® Technology nisu nalik drugoj izolaciji – oni su zemljano braon boje, koja je dobijena bez dodataka veštačkih boja, pigmenata ili akrila. U isto vreme, i dalje odlično kombinuju toplotne i zvučne izolacione karakteristike, kao i mehaničke karakteristike uz najvišu klasu reakcije na požar – A1 (negorivi materijali).


 • Viši nivo održivosti

Zbog visokog sadržaja recikliranih sirovina, veziva koje troši manje energije u sopstvenoj proizvodnji i nema dodatog formaldehida, mineralna vuna sa ECOSE® Technology doprinosi poboljšanju opšte održivosti zgrada u koje je ugrađena.

 • Zelena gradnja 

Knauf Insulation proizvodi od mineralne vune doprinose ukupnom rejtingu objekata u najviše primenjivanim rejting sistemima zelene gradnje (LEED i BREEAM). Naša mineralna vuna sa ECOSE Technology dodatno poboljšava kategorizaciju objekata – ugradnjom Knauf Insulation mineralne vune dobijaju se dodatni poeni zahvaljujući biorazgradljivom vezivu bez formaldehida (ECOSE Technology) - “Indoor Air Quality (LEED i BREEAM)” i “Rapidly renewable materials (LEED)”.

 • Kvalitet unutrašnjeg vazduha 

Naša kamena mineralna vuna je nagrađena sertifikatom Indoor Air Comfort Gold Standard Certificate kao deo Eurofins Indoor Air Comfort Gold standarda za testiranje i sertifikacionog programa – što znači da kamena mineralna vuna sa ECOSE® Technology doprinosi poboljšanom kvalitetu unutrašnjeg vazduha u prostorijama gde je ugrađena.

 • Inovativnost

Tehnologija našeg veziva, ECOSE® Technology je revolucionarna promena u industriji izolacionih materijala

 • Lakša za rukovanje

Vezivo na bazi bio materijala čini naše proizvode mekšim pa samim tim i lakšim za rukovanje, sečenje i ugradnju.

 • Miris

Naša mineralna vuna sa ECOSE® Technology je neutralnog mirisa, zato što ne sadrži dodati formaldehid. 

 • Cena

Zadržana je ista cena za Knauf Insulation proizvode od mineralne vune nove generacije sa ECOSE® Technology. 

 • Proizvodni pogon 

Proizvodnja Knauf Insulation mineralne vune sa ECOSE® Technology u svim našim fabrikama širom Evrope je sertifikovana ključnim internacionalnim standardima iz serije ISO:

- ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom, 

- ISO 14001:2007 Sistem upravljanja za zaštitu životne sredine,

- OHSAS 18001:2007 Sistem upavljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, 

- EN ISO 50001:2011 Sistemi za upravljanje energijom.

 • Izloženost na radnom mestu

Naša kamena mineralna vuna sa ECOSE® Technology je proizvedena bez dodavanja formaldehida. 

 • Usklađenost sa evropskim i nacionalnim standardima

Prelaskom na proizvodnju sa ECOSE® Technology, uvodimo novu generaciju mineralnih vuna u proces građenja i postavljamo temelj za viši nivo održivosti našeg građevinskog fonda. 

Naši proizvodi imaju unapređene karakteristike u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom Knauf Isnulation a istovremeno su usklađeni sa svim zahtevanim evropskim i nacionalnim standardima za izolaciju od mineralne vune kao i grupom standarda ISO Sistema menadžmenta kvalitetom.

Naši proizvodni pogoni su sertifikovani standardima iz serije ISO.

Naši proizvodi sa ECOSE Technology poseduju sledeće certifikate:

CoCoP – Sertifikat o konstantnosti performansi, u skladu sa regulativom o građevinskim proizvodima Evropskog parlamenta i Saveta 305/2011/EU, potvrđuje da su sve odredbe u vezi sa procenom i verifikacijom performansi opisanih u aneksu ZA standarda EN 13162:2012+A1:2015 primenjene pod sistemom 1 i da ključna svojstva reakcije na požar za proizvode ispunjavaju sve propisane gorenavedene zahteve.

DoP – Izjava o svojstvima je ključni deo Regulative o građevinskim proizvodima. Svaki građevinski proizvod koji priprada harmonizovanom evropskom standardu mora imati Izjavu o svojstvima i mora biti sertifikovan CE znakom

EUCEB – predstavlja potvrdu nezavisnog tela kojom se garantuje da proizvodi zadovoljavaju kriterijume za nekancerogene materijale odnosno materijale koji nisu štetni po zdravlje.

Najčešća pitanja i odgovori

P: Šta je mineralna vuna sa ECOSE® Technology?

O: Knauf Insulation mineralna vuna namenjena za izolaciju je proizvedena od sirovina kojih u prirodi ima u izobilju i/ili recikliranih sirovina, a njena vlakna su vezana korišćenjem bio-tehnologije bez dodavanja formaldehida, fenola, akrila, kao i bez dodavanja veštačkih boja i pigmenata.

P: Šta je ECOSE Technology?

O: ECOSE® Technology je inovativna tehnologija veziva bez dodatog formaldehida, zasnovana na brzo obnovljivim materijama umesto na hemikalijama na bazi nafte. U proizvodnji veziva sa ECOSE® Technology koristi se manje energije nego u proizvodnji tradicionalnog veziva, samim tim, ostvaruje se manji negativan uticaj na životnu sredinu. ECOSE® Technology je razvijena za izolaciju od staklene i kamene mineralne vune, ali pruža iste potencijalne prednosti i drugim proizvodima gde bi zamena tradicionalnog veziva bila prednost.

P: Kako funkcioniše ECOSE Technology?

O: Pretvaranjem bio-materija u intertni polimer u okviru zašticenog procesa, ECOSE® Technology se koristi za stvaranje izuzetno čvrstog veziva.

P: Šta je vezivo?

O: Vezivo ECOSE® Technology ima istu funkciju kao i vezivo na bazi fenol-formaldehida kod konvencionalnih proizvoda od mineralne vune; ono vezuje vlakna istovremeno obezbeđujući čvrstinu, dugovečnost i elastičnost koje zahteva industrija izolacionih materijala. Ovo revolucionarno naučno otkriće eliminiše formaldehid i fenole koji se nalaze u tradicionalnim vezivima koja se koriste u raznim industrijskim procesima.

P: Od čega se sastoje ove bio-materije?

O: U osnovi novog veziva nalazi se biljni skrob, koji se pretvara u inertni polimer tokom procesa proizvodnje naše mineralne vune.

P: Da li je mineralna vuna sa ECOSE Technology skuplja?

O: Ne. Knauf Insulation nudi širok spektar svojih proizvoda sa ECOSE® Technology po istoj ceni koju ima i naša tradicionalna mineralna vuna, obezbeđujući pritom bolje karakteristike proizvoda po istoj ceni.

P: Kako mogu da prepoznam mineralnu vunu proizvedenu sa ECOSE Technology?

O: Proizvodi se izdvajaju po boji i pakovanju. Izrađena uz pomoć nove tehnologije, mineralna vuna se izdvaja prepoznatljivom zemljano braon bojom. Brend i logotip ECOSE® Technology se jasno vide na providnom pakovanju koje se koristi za mineralnu vunu proizvedenu sa ECOSE® Technology i služi da budete u potpunosti sigurni da odabrani proizvod Knauf Insulation ne sadrži dodati formaldehid, akrile, fenole niti veštačke boje.

P: Da li je braon boja prirodna sama po sebi?

O: Da. Veštacke boje, pigmenti ili izbeljivači nisu dodati. Zemljlano braon boja se pojavljuje tokom procesa proizvodnje mineralne vune.

P: Šta podrazumevate pod „lakša za rukovanje“?

O: Nova mineralna vuna je lakša za upotrebu zato što je mekša na dodir, takođe je bez mirisa i sadrži manje prašine, i lako se seče.

P: Kažete da je nova mineralna vuna mekša na dodir i sadrži manje prašine u odnosu na tradicionalnu mineralnu vunu. Da li je još uvek neophodna zaštita od iritacije kože prilikom rada sa njom?

O: Da. Budući da nova mineralna vuna spada u kategoriju izolacionih proizvoda od mineralne vune za koju su potrebne mere predostrožnosti, prethodna zaštita je dobrodošla. Standardna zaštitna oprema podrazumeva duge rukave i nogavice, radne rukavice i u nekim slučajevima zaštitne naočare i masku za jednokratnu upotrebu (sve ovo je naznačeno i na pakovanjima u vidu piktograma).

P: Zašto su proizvodi izrađeni uz pomoć ECOSE Technology održiviji u odnosu na standardne dostupne proizvode?

O: Svi Knauf Insulation proizvodi su sami po sebi održivi – sadrže visok procenat recikliranih i obnovljivih materija i pri upotrebi štede stotine puta više energije nego što je potrebno za njihovu proizvodnju. Proizvodi sa ECOSE® Technology pružaju još viši nivo održivosti zato što: 

 • se proizvode od sirovina koje se nalaze u prirodi i/ili recikliranih sirovina, a njihova vlakna su vezana korišćenjem bio-tehnologije bez dodavanja formaldehida, fenola, akrila, veštačkih boja i pigmenata;
 • doprinose boljem kvalitetu vazduha unutar prostorija u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom jer ne sadrže dodati formaldehid ili fenol;
 • imaju dodatnu prednost zbog upotrebe novog veziva, koje troši i do 70% manje energije u sopstvenoj proizvodnji u odnosu na tradicionalna veziva i stoga smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu;
 • smanjena je emisija štetnih materija tokom proizvodnje i izloženost radnika na radnom mestu, a opšta održivost zgrada u kojima se koriste proizvodi sa ECOSE® Technology je poboljšana;
 • konkurentni su po ceni našoj tradicionalnoj mineralnoj vuni, olakšavajući transformaciju tržišta u pravcu održivije gradnje.

P: Zašto je odabrana ECOSE Technology, ako se postojeći proizvodi smatraju održivim?

O: Održivost se takođe odnosi na stalno unapređivanje i pomeranje tehničkih granica. Smatramo da uvek postoje mogućnosti za poboljšanje. Ovaj veliki pomak je posledica našeg petogodišnjeg intenzivnog programa istraživanja i razvoja kako bismo ispunili našu želju da svojim potrošačima obezbedimo inovativne proizvode koji će zadovoljiti rastuće potrebe tržišta za održivijim građevinskim materijalima — i posvećenošću cele naše kompanije većoj održivosti u svim aspektima našeg poslovanja.

P: Šta je formaldehid i gde se pronalazi?

O: Formaldehid je bezbojan, otrovan gas jakog mirisa. Međutim, formaldehid se u minimalnim količinama može pronaći u kancelarijama, vašem automobilu ili kod kuće. Obrađeno drvo koje koristimo u svojim domovima i u nameštaju vezuje se smolom na bazi formaldehida. U našim automobilima, uretan i obrađena plastika se koriste kao komponente koje sadrže formaldehid kao ključni sastavni element. Čak i sintetička vlakna u sportskoj odeći sadrže formaldehid u toku svoje proizvodnje.

P: Da li je formaldehid opasan?

O: Zbog široke upotrebe, toksičnosti i isparljivosti, izloženost formaldehidu je značajno pitanje kada se radi o ljudskom zdravlju. Evropska unija je svrstala formaldehid u supstance koje predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje zbog potencijalnih kancerogenih uticaja ali u vezi sa kojima ne postoje odgovarajući podaci kako bi se izvršila zadovoljavajuća procena.

Formaldehid je svrstan u potencijalne kancerogene elemente po ljudsko zdravlje od strane Agencije za zaštitu životne sredine SAD (EPA). Prema Agenciji za zaštitu životne sredine, formaldehid može izazvati 
suzenje očiju, peckanje u očima i grlu, mučninu i otežano disanje kod nekih ljudi koji su bili izloženi njegovom dejstvu u visokoj koncentraciji (više od 1.0 delova po milionu). Visoke koncentracije mogu da izazovu astmatični napad kod ljudi koji boluju od astme.

P: Šta znači odrednica „ne sadrži dodati formaldehid“?

O: Odrednica „ne sadrži dodati formaldehid“ znači da se formaldehid ne koristi u proizvodnji vezivnog elementa za ove proizvode i da se on ne dodaje ni u jednom trenutku tokom procesa proizvodnje. Novo vezivo sa ECOSE® Technology nije proizvedeno dodavanjem formaldehida ili hemikalija od kojih se pravi formaldehid. Kao što je i rinfuzna mineralna vuna bez dodatog formaldehida, sada i nova mineralna vuna takode ne sadrži dodati formaldehid. Nedodavanje formaldehida takođe znači da nema emisija formaldehida iz veziva tokom procesa proizvodnje izolacije, bilo u spoljašnju sredinu ili u radno okruženje u zatvorenom.

P: Zašto je bolje koristiti proizvode koji ne sadrže dodati formaldehid?

O: Iako je veliki broj testiranja koja su pokrenule nezavisne stručne laboratorije u mnogim državama pokazao da su proizvodi od mineralne vune zanemarljiv izvor formaldehida u zgradama i da stoga ne predsatvljaju rizik za zaposlene, radnike koji se bave ugradnjom ili korisnike objekata, upotreba ECOSE® Technology će eliminisati formaldehid iz lanca snabdevanja i povećati poverenje u korišćenje mineralnih vuna.

P: Da li formaldehid doprinosi poboljšanim karakteristikama izolacionih proizvoda od mineralne vune?

O: Ne, formaldehid ne doprinosi termičkim ili akustičkim karakteristikama niti kvalitetu proizvoda od mineralne vune.

P: Kakve su karakteristike mineralne vune sa ECOSE Technology u odnosu na tradicionalnu mineralnu vunu?

O: Prilikom testiranja u skladu sa izolacionim standardima poput EN 13162 i ASTM C665, staklena i kamena mineralna vuna sa ECOSE® Technology imaju iste karakteristike kao i tradicionalni proizvodi od staklene i kamene mineralne vune Knauf Insulation, uz dodatnu prednost što su lakši za manipulaciju. Takođe, pojedini proizvodi iz novog portfolija surduličke fabrike, imaće poboljšane karakteristike.

P: Kakva testiranja su prošli proizvodi od mineralne vune Knauf Insulation sa ECOSE Technology?

O: ECOSE® Technology se razvijala tokom pet godina istraživanja i razvoja i prvo je uvedena u staklenoj mineralnoj vuni 2009. godine. Tokom tog vremena, proizvodi su bili podvrgnuti opsežnoj i strogoj evaluaciji kako bi se utvrdio njihov uticaj na životnu sredinu i prihvatljivost upotrebe.

Testiranje ukazuje da proizvodi sa ECOSE® Technology poboljšavaju već odlične karakteristike konvencionalnih proizvoda od mineralne vune. Kao kod svih proizvoda Knauf Insulation, novi proizvodi su u skladu sa (regionalnim i međunarodnim) važećim standardima, poput standarda zdravstvene zaštite i zaštite na radu, sertifikacije kvaliteta za proizvode od mineralne vune i CE znaka za Evropu, kao i kriterijuma ‘Underwriters Laboratories’ (UL) i GREENGUARD™ u Severnoj Americi.

P: Koja je garancija proizvoda od mineralne vune sa ECOSE Technology?

O: Garancija je ista kao i za naše konvencionalne proizvode od staklene i kamene mineralne vune.

P: Šta smatrate pod „poboljšanom dugovečnošcu“?

O: Tokom vremena, staklena mineralna vuna sa ECOSE® Technology ima bolji učinak u dekomprimovanju proizvoda u poređenju sa tradicionalnm mineralnom vunom. Kompaktnost proizvoda od mineralne vune sa ECOSE® Technology je mnogo bolja u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom svih gustina; gubitak zatezne čvrstoće kod staklene mineralne vune sa ECOSE® Technology tokom vremena znatno je manji u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom, posebno kod proizvoda manje gustine. Testovi starenja kamene mineralne vune sa ECOSE® Technology pokazali su bolje rezultate u odnosu na tradicionalnu kamenu mineralnu vunu.