Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE® Technology omogućuje lakše rukovanje...

Lista priznanja i nagrada koje je dobila Knauf Insulation staklena vuna sa ECOSE® Technology.

Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE Technology ni po izgledu ni na dodir nije nalik nijednoj drugoj izolaciji sa kojom ste se susreli:

  • Mekša na dodir
  • Manje prašine
  • Bez mirisa
  • Lako se seče
Knauf Insulation
minerana vuna sa ECOSE Technology
je prirodno braon boje:nema dodatih veštačkih boja ni pigmenata.

 

...viši nivo održivosti...

Prirodna braon boja predstavlja nivo održivosti koji nije postignut nikada do sada:

 

  • Proizvedena od sirovina koje se nalaze u prirodi i/ili recikliranih sirovina, a njena vlakna su vezana korišćenjem bio-tehnologije bez formaldehida, fenola, akrila i bez dodavanja veštačkih boja, pigmenata i izbeljivača
  • Doprinosi poboljšanom kvalitetu vazduha unutar prostorija u poređenju sa konvencionalnom mineralnom vunom
  • Umanjuje delovanje na životnu sredinu jer koristi manje energije u sopstvenoj proizvodnji
  • Umanjuje emisije štetnih materija tokom proizvodnje kao i izlaganje na radnom mestu
  • Povećava ukupnu održivost zgrada u koje je ugrađena
  • Cena je ista kao i za našu tradicionalnu mineralnu vunu

... i donosi sve pogodnosti na koje ste navikli sa našom tradicionalnom mineralnom vunom!

Zadržane su osobine toplotne izolacije, otpornost na požar, klasa negorivosti, zvučna izolacija, apsorpcija zvuka i mehaničke osobine kao i sadržaj koji se može reciklirati, uz veću dugovečnost proizvoda.

Sertifikati, koje proizvodi sa ECOSE® Technology poseduju:

Blue Angel – Zaštita životne sredine i ekološka ispravnost proizvoda
Eurofins Indoor Comfort Gold – Izvanredna svojstva vazduha u zatvorenim prostorijama

Najčešca pitanja

Opšta pitanja

P: Šta je mineralna vuna sa ECOSE® Technology?

O: Knauf Insulation prirodna mineralna vuna namenjena za izolaciju je proizvedena od sirovina koje se nalaze u prirodi i/ili recikliranih sirovina, a njena vlakna su vezana korišcenjem bio-tehnologije bez formaldehida, fenola, akrila i bez dodavanja veštackih boja i pigmenata.

 

P: Šta je ECOSE Technology?

O: ECOSE Technology je revolucionarna, nova tehnologija veziva bez formaldehida, zasnovana na brzo obnovljivim materijama umesto na hemikalijama na bazi nafte. Smanjuje energiju potrebnu za proizvodnju veziva i ostvaruje vecu ekološku održivost. ECOSE Technology je razvijena za izolaciju od staklene i kamene mineralne vune, ali pruža iste potencijalne prednosti i drugim proizvodima gde bi zamena smole bila prednost.

 

P: Kako funkcioniše ECOSE Technology?

O: Pretvaranjem bio-materija u intertni polimer u okviru zašticenog procesa, ECOSE Technology se koristi za stvaranje izuzetno cvrstog veziva.

 

P: Šta je vezivo?

O: Vezivo ECOSE Technology ima istu funkciju kao i vezivo na bazi fenol-formaldehida kod konvencionalnih proizvoda od mineralne vune; ono vezuje vlakna istovremeno obezbedujuci cvrstinu, dugovecnost i elasticnost koje zahteva industrija izolacionih materijala. Ovo revolucionarno naucno otkrice eliminiše formaldehid i fenole koji se nalaze u tradicionalnim vezivima koji se koriste u raznim industrijskim procesima.

 

P: Od cega se sastoje ove bio-materije?

O: U osnovi novog veziva nalazi se biljni skrob, koji se pretvara u inertni polimer tokom procesa proizvodnje naše mineralne vune.

 

P: Kakva je dosadašnja reakcija na novu mineralnu vunu sa ECOSE Technology?

O: Reakcija tržišta je do sada apsolutno fantasticna. Arhitekte su oduševljene aspektima održivosti ovog novog proizvoda i vec vidimo specifikacije mineralne vune u gradevinskim projektima koji se odnose na ECOSE Technology. Takode, izvodaci i monteri sada narocito traže naše nove proizvode zbog superiornih karakteristika prilikom manipulacije u poredenju sa konvencionalnim proizvodima od staklene mineralne vune.

 

P: Da li je mineralna vuna sa ECOSE Technology skuplja?

O: Ne. Knauf Insulation nudi širok spektar svojih proizvoda sa ECOSE Technology po istoj ceni koju ima i naša tradicionalna mineralna vuna, obezbedujuci pri tome bolju vrednost po istoj ceni.

 

Prirodno braon

P: Kako mogu da prepoznam mineralnu vunu proizvedenu sa ECOSE Technology?

O: Proizvodi se izdvajaju po boji i pakovanju. Izradena uz pomoc nove tehnologije, mineralna vuna se izdvaja prepoznatljivom prirodnom zemljano braon bojom. Brend i logotip ECOSE Technology se jasno vide na novom providnom pakovanju koje se koristi za mineralnu vunu proizvedenu sa ECOSE Technology i služi da budete u potpunosti sigurni da odabrani proizvod Knauf Insulation ne sadrži formaldehid, akrile, fenole ili dodate veštacke boje.

 

P: Da li je braon boja prirodna sama po sebi?

O: Da. Veštacke boje, pigmenti ili izbeljivaci nisu dodati. Prirodna braon boja se pojavljuje tokom procesa obrade mineralne vune.

 

Lakša za rukovanje

P: Šta podrazumevate pod „lakšom za rukovanje“?

O: Nova mineralna vuna je lakša za upotrebu zato što je mekša na dodir, takode je bez mirisa i sadrži manje prašine, i lako se sece.

 

P: Kažete da je nova mineralna vuna mekša na dodir i sadrži manje prašine u odnosu na obicnu staklenu mineralnu vunu. Da li je još uvek neophodna zaštita od iritacije kože prilikom rada sa njom?

O: Da. Buduci da nova mineralna vuna spada u kategoriju izolacionih proizvoda od mineralne vune za koju su potrebne mere predostrožnosti, prethodna zaštita je još uvek neophodna. Ovo je takode naznaceno na pakovanju (na svim pakovanjima cete naci piktograme, kao i na svim proizvodima clanica EURIMA).

 

Viši nivo održivosti

P: Zašto su proizvodi izrađeni uz pomoć ECOSE Technology održiviji u odnosu na standardne dostupne proizvode?

O: Svi Knauf Insulation proizvodi su sami po sebi održivi – sadrže visok procenat recikliranih i obnovljivih materija i pri upotrebi štede stonine puta više energije nego što je potrebno za njihovu proizvodnju. Proizvodi sa ECOSE Technology pružaju još viši nivo održivosti zato što:
- se proizvode od sirovina koje se nalaze u prirodi i/ili recikliranih sirovina, a njihova vlakna su vezana korišcenjem bio-tehnologije bez formaldehida, fenola, akrila i bez dodavanja veštackih boja i pigmenata.
- doprinose boljem kvalitetu vazduha unutar prostorija u poredenju sa tradicionalnom mineralnom vunom jer ne sadrže formaldehid ili fenol;
- imaju dodatnu prednost zbog upotrebe novog veziva, koje troši i do 70% manje energije u sopstvenoj proizvodnji u odnosu na tradicionalna veziva i stoga smanjuje uticaj na okolinu;
- smanjena je emisija štetnih materija tokom proizvodnje i izloženost radnika na radnom mestu, a opšta održivost zgrada u kojima se koriste je poboljšana;
- konkurentni su po ceni našoj tradicionalnoj mineralnoj vuni, olakšavajuci transformaciju tržišta u pravcu održivije gradnje.

 

P: Zašto je odabrana ECOSE Technology, ako se postojeci proizvodi smatraju održivim?

O: Održivost se takode odnosi na stalno unapredivanje, pomerajuci tehnicke granice. Smatramo da uvek postoje mogucnosti za poboljšanje. Ovaj veliki pomak je posledica našeg petogodišnjeg intenzivnog programa istraživanja i razvoja kako bismo ispunili našu želju da svojim potrošacima obezbedimo inovativne proizvode koji ce zadovoljiti rastuce potrebe tržišta za održivijim gradevinskim materijalima — i posvecenošcu cele naše kompanije vecoj održivosti u svim aspektima našeg poslovanja.

 

P: Šta je formaldehid i gde se pronalazi?

O: Formaldehid je bezbojan, otrovan gas jakog mirisa. Formaldehid se može pronaci u kancelariji, Vašem automobilu ili kod kuce. Obradeno drvo koje koristimo u svojim domovima i u nameštaju vezuje se smolom na bazi formaldehida. U našim automobilima, uretan i obradena plastika se koriste kao komponente koje sadrže formaldehid kao kljucni sastavni element. Cak i sinteticka vlakna u sportskoj odeci sadrže formaldehid u toku svoje proizvodnje.

 

P: Da li je formaldehid opasan?

O: Zbog široke upotrebe, toksicnosti i isparljivosti, izloženost formaldehidu je znacajno pitanje kada se radi o ljudskom zdravlju. Evropska unija je svrstala formaldehid u supstance koje predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje zbog potencijalnih kancerogenih uticaja ali u vezi sa kojima ne postoje odgovarajuci podaci kako bi se izvršila zadovoljavajuca procena. Formaldehid je svrstan u potencijalne kancerogene elemente po ljudsko zdravlje od strane Agencije za zaštitu životne sredine SAD (EPA). Prema Agenciji za zaštitu životne sredine, formaldehid može izazvati suzenje ociju, peckanje u ocima i grlu, mucninu i otežano disanje kod nekih ljudi koji su bili izloženi njegovom dejstvu u viskoj koncentraciji (više od 1.0 delova po milionu). Visoke koncentracije mogu da izazovu astmaticni napad kod ljudi koji boluju od astme.

 

P: Šta znaci odrednica „ne sadrži formaldehid“?

O: Odrednica „ne sadrži formaldehid“ znaci da se formaldehid ne koristi u proizvodnji vezivnog elementa za ove proizvode i da se on ne dodaje ni u jednom trenutku tokom procesa proizvodnje. Novo vezivo sa ECOSE Technology nije proizvedeno sa formaldehidom ili hemikalijama od kojih se pravi formaldehid. Kao što je i rinfuzna mineralna vuna bez formaldehida, sada i nova mineralna vuna takode ne sadrži formaldehid. Uklanjanje formaldehida takode znaci da nema emisija formaldehida iz veziva tokom procesa proizvodnje izolacije, bilo u spoljašnju sredinu ili u radno okruženje u zatvorenom.

 

P: Zašto je bolje koristiti proizvode koji ne sadrže formaldehid?

O: Iako je veliki broj testiranja koja su pokrenule nezavisne strucne laboratorije u mnogim državama pokazao da su proizvodi od mineralne vune zanemarljiv izvor formaldehida u zgradama i da stoga ne predsatvljaju rizik za zaposlene ili radnike koji se bave ugradnjom, upotreba ECOSE Technology ce u potpunosti eliminisati formaldehid iz lanca snabdevanja i povecati poverenje u korišcenje mineralnih vuna.

 

P: Da li se gradevinska dokumentacija preraduje u smeru izolacionih proizvoda koji ne sadrže formaldehid?

O: Da, regulatorne agencije isticu da je poželjno koristiti gradevinske proizvode bez formaldehida, tako da sve više i više gradevinskih specifikacija nastaje vec u ovom trenutku.

 

P: Da li formaldehid doprinosi poboljšanim karakteristikama izolacionih proizvoda od mineralne vune?

O: Ne, formaldehid ne doprinosi termickim ili akustickim karakteristikama niti kvalitetu proizvoda od mineralne vune.

 

Proverene karakteristike i poboljšana dugovecnost

P: Kakve su karakteristike mineralne vune sa ECOSE Technology u odnosu na tradicionalnu mineralnu vunu?

O: Prilikom testiranja u skladu sa izolacionim standardima poput EN 13162 i ASTM C665, staklena i kamena mineralna vuna sa ECOSE Technology imaju iste karakteristike kao i drugi proizvodi od staklene i kamene mineralne vune Knauf Insulation, uz dodatnu prednost što su održiviji i lakši za manipulaciju.

 

P: Kakva testiranja su prošli proizvodi od mineralne vune Knauf Insulation sa ECOSE Technology?

O: ECOSE Technology se razvijala tokom pet godina istraživanja i razvoja. Tokom tog vremena, proizvodi su bili podvrgnuti opsežnoj i strogoj evaluaciji kako bi se utvrdio njihov uticaj na životnu sredinu i prihvatljivost upotrebe. Testiranje ukazuje da proizvodi sa ECOSE Technology poboljšavaju vec vec odlicne karakteristike konvencionalnih proizvoda od mineralne vune. Kao kod svih proizvoda Knauf Insulation, novi proizvodi su u skladu sa (regionalnim) važecim standardima, poput standarda zdravstvene zaštite i zaštite na radu, sertifikacije kvaliteta za proizvode od mineralne vune i CE znaka za Evropu, kao i kriterijuma ‘Underwriters Laboratories’ (UL) i GREENGUARD™ u Severnoj Americi.

 

P: Koja je garancija proizvoda od mineralne vune sa ECOSE Technology?

O: Garancija je ista kao i za naše konvencionalne proizvode od staklene i kamene mineralne vune.

 

P: Šta smatrate pod „poboljšanom dugovecnošcu“?

O: Tokom vremena, staklena mineralna vuna sa ECOSE Technology ima bolji ucinak u dekomprimovanju proizvoda u poredenju sa tradicionalnm mineralnom vunom. Kompaktnost proizvoda od mineralne vune sa ECOSE Technology je mnogo bolja u poredenju sa tradicionalnom mineralnom vunom svih gustina; gubitak zatezne cvrstoce kod staklene mineralne vune sa ECOSE Technology tokom vremena znatno je manji u poredenju sa tradicionalnom mineralnom vunom, posebno kod proizvoda manje gustine.

 

P: Zašto se ECOSE Technology ne koristi u celom asortimanu proizvoda od mineralne vune Knauf Insulation?

O: Koristice se u buducnosti! Tehnologija se primenjuje uspešno na staklenu i kamenu mineralnu vunu i postepeno ce se uvoditi u celokupan asortiman, u skladu sa zahtevima naših kupaca.