Modularni krov u kockama - Smernice za montažu

Oprema
 • Makaze
 • Zakrivljeni sekač
 • Drenažna reviziona kutija
 • Metla
 • Radna i bezbednosna
  odeća
 • Testera 

Uputstva za montažu
i održavanje


Pre montaže

 • Proverite lokalne propise o zelenim krovovima.
 • Pridržavajte se bezbednosnih uslova za krovnu montažu.
 • Proverite dostupnost struje i vode.
 • Proverite položaj odvodnih cevi.


Skladištenje materijala

 • Sve materijale skladištite zaštićene od direktne sunčeve svetlosti.
 • Pazite da težina materijala ne premašuje nosivost konstrukcije krova i zgrade.


Montaža

 • Počnite sa montažom u roku od 24 časa od isporuke, jer vegetacijske prekrivače ne treba držati u pakovanjima duže od nekoliko dana (uključujući i transport).
 • Montirajte zeleni krov na temperaturi iznad nule, i pri maloj brzini vetra.


Održavanje

 • Đubrite vegetaciju Urbanscape đubrivom jednom ili dvaput godišnje.
 • Sistem za navodnjavanje biće obezbeđen u zavisnosti od lokalnih klimatskih uslova.
 • Kontaktirajte Urbanscape radi zaključenja ugovora o održavanju kako biste obezbedili najbolje rezultate za vaš zeleni krov.

Korak 1:

Priprema
krova


Očistite krov metlom. Pazite da se vodonepropusna membrana ne ošteti, kako biste osigurali da krov ne propušta vodu.

Korak 2:

Urbanscape
protivkorenska
membrana


 • Kada vodonepropusna membrana nije otporna na prodor korenja, krov treba pokriti Urbanscape protivkorenskom membranom.
 • Susedne trake protivkorenske membrane treba da se preklapaju (10-15cm).
 • Protivkorenska membrana treba da prekrije vodonepropusnu membranu uz preklapanje od najmanje 15cm na ivicama krova. Fiksirajte protivkorensku membranu da biste sprečili da je vetar podigne.
 • Isecite protivkorensku membranu tamo gde se moraju postaviti drenažne revizione kutije. Nemojte seći direktno preko vodonepropusne membrane. Iz razloga bezbednosti i zaštite protivkorenske membrane, koristite zakrivljeni sekačNemojte koristiti zašiljeni sekač ili nož.

Korak 3:

Urbanscape
moduli


 • Postavite Urbanscape modul za zeleni krov počev od ivice krova ili ostavite prostor za šljunak.
 • Urbanscape moduli za zeleni krov imaju proflisane ivice za međusobno uklapanje. Vodite računa da su svi moduli fksirani međusobno.
 • Ukoliko je potrebno, Urbanscape moduli za zeleni krov se mogu iseći testerom kako bi tačno odgovarali obliku i veličini krova.

Korak 4:

Nakon
montaže


 • Nakon montaže Urbanscape modula na krovu, vaš zeleni krov je spreman.
 • Ako postoji dodatni prostor za dekoraciju, popunite ga dekorativnim šljunkom. Visina šljunka treba da bude na istom nivou sa Urbanscape prekrivačem sa mešavinom seduma.
 • Ne zaboravite da odsečete vidljive delove protivkorenske membrane sa ivica krova.
 • Zalivajte vegetaciju prvih nekoliko dana i đubrite vegetaciju sa Urbanscape prehranom 1 ili 2 puta godišnje.
Urbanscape protivkorenska membrana

Urbanscape protivkorenska membrana

Urbanscape protivkorenska membrana se pravi od crne LD polietilenske folije koja se koristi za sprečavanje prodora korenja u zelene krovove. 

Tehničke karakteristike

Primena:
Urbanscape modul za zeleni krov

Urbanscape modul za zeleni krov

Urbanscape modul za zeleni krov je inovativna, lagana kocka sa visokim kapacitetom zadržavanja vode, naročito osmišljena za jednostavno postavljanje zelenog krova.

Sastoji se od 3 sloja:

Primena:

Zeleni krovovi

Zašto zeleni krovovi?
Zeleni krovovi idu korak dalje od značaja za savremenu arhitekturu i dodaju novu vrednost ulozi zgrada u urbanističkom planiranju. Osmišljeni su ne samo za to da vrate prirodni element u urbano okruženje, već i da pruže rešenja za važne probleme kao što su efekat urbanog ostrva toplote i tretman atmosferskih voda.