Pitanja i odgovori - KnaufTERM 2 PRO

P: Koji su izvori klimatskih podataka za gradove (RHMZ,...ili)?

O: Izvori podataka su RHMZ i ostala literatura (podaci) koji su bili dostupni autoru programa

 

P: Da li planirate da ubacite i Al prozor sa kombinacijom drvo-Al?

O: U procesu nadogradnje i proširivanja mogućnosti programa dopunjavaćemo bazu materijala pa tako i prozora i vrata.

 

P: Da li radite na programu za ubacivanje i sistema grejanja i hlađenja za dobijanje sertifikata zgrade?

O: Uporedo sa novim verzijama i proširenjem Pravilnika o EE, i uvođenjem novih vrsta energija u proračun energetskih svojstava zgrada, i program KT2 PRO će dobijati proširenja i uvažavati nove tipove energija u proračunu energetskog razreda objekta.

 

P: Nemam posebno pitanje, samo očekujem što skoriju koordinaciju sa BIM?

O: Kao što smo već rekli na Seminaru, to bi bila potpuno nova, nezavisna verzija programa, npr. Knauf Term 3 PRO koja će se možda razvijati. Očekivano vreme eventualnog pojavljivanja bi moglo biti za naredne 2-3 godine, orijentacino 2014. godina.

 

P: Zvučne izolacije - međuspratne lake konstrukcije kao i unutrašnjih -pregradnih zidova - sendvič zidovi

O: Zvučna izolacija u međuspratnoj konstrukciji kao i unutrašnjim pregradnim zidovima je veoma značajna sa stanovišta zvučnog konforta koji je takođe veoma značajno zadovoljiti važećim propisima. Kamena vuna u sistemu “plivajućeg” poda je odlično rešenje za ovu problematiku. Više informacija možete naći na http://www.knaufinsulation.rs/sr/izolacija-poda

 

P: Paux - da li je uključeno u potrošnju energije (pumpa za grejanje, ...)?

O: Pitanje na nije baš najjasnije u vidu pojma “Paux” ali energija koju troše instalacije u objektu ne utiče na energetski razred objekta.

 

P: Sanitarna voda - ukoliko nema podataka, uzimanje potrošnje prema m2 ili m3 i gubitke 10% (kao na predavanju IKS-a)?

O: Sanitarna topla voda se definiše u posebnom tabu programa: Gubici se računaju sa 5% (po preporuci stručnjaka iz ove oblasti).

P: Fx + projektne temperature - kako program računa?

O: Program računa spoljne po metodologiji Pravilnika – u prvoj fazi prilikom kontrole elemenata sklopova u odnosu na spoljne i unutrašnje projektovane temperature. Do određene preraspodele dolazi kada je u pitanju određeni broj pozicija toplotnog omotača (elementi koje se graniče sa negrejanim prostorijama i/ili elementi u kontaktu sa tlom) gde se uvodi faktor korekcije temperature Fx gde se redukuje spoljna projektna temperatura (detaljnije objašnjeno u jednom od pitanja koja slede).

 

P: Otpor prelaza toplote u programu (kako su definisani za pojedine slučajeve)?

O: Vrednosti otpora prelaza toplote definisani su u skladu sa tabelom 3.4.1.1. Pravilnika o EE zgrada. Ukoliko smatrate da postoje neke greške, molimo kolege da nam alarmiraju kako bi ih popravili – našom kontrolom nismo našli nedoslednosti u odnosu na vrednosti iz pomenute tabele.

 

P: Da li program pada sa 2 zida na dilataciji?

O: Da, program radi i sa 2 zida na dilataciji.

 

P: Kako odrediti faktor Fx i referentnu temperaturu u negrejanom prostoru (hodnici, tavani i slični prostori)?

O: Uzećemo za primer proračun temperatura za slučaj negrejanog tavana iznad grejanog prostora – pozicija međuspratna tavanica). Ako pogledate temperature koje proračunava program to izgleda ovako: Kako dolazimo do podataka o temperature Te=-5.7 ºC? Ako imamo polazne podatke o projektnim temperaturama (za Beograd): Unutra (soba): Ti=20ºC, Te= -12.1 ºC, Fx=1, ΔTs=32.1 ºC Tavan:Te,t=?, ΔTt=?, Fx=0.8 Ako postavimo proporciju: ΔTs:1= ΔTt:0.8 ΔTt=25.7 ºC Te,t=-25.7+20 Te,t=-5.7 (kao što je podrazumevana vrednost koja je data u programu).

 

P: Solarni dobici na horizontalnim površinama i krovnim ravnima - kako ih izračunati?

O: Da biste dobili vrednosti solarnih dobitaka na horizontalnim površinama (npr. pozicija omotača “Ravan krov”) morate ovu poziciju da definišete u sklopovima, da joj dodelite površinu (u m²) i obavezno proverite da li je upisana vrednost αsc (0.60 za svetlije boje) i potom će se u tabu “solarni dobici” pojaviti vrednost za ovu poziciju omotača:

P: Priručnik o upotrebi programa?

O:Priručnik u klasičnom smislu za sada nećemo praviti, smatramo da je “help” opcija programa dovoljna za ovaj način upoznavanja sa programom. Imamo u planu da napravimo niz interaktivnih video-modula koji bi pojasnili u kratkim formama pojedine faze korišćenja programa a kao nastavka dobro prihvaćene prakse kod korisnika kroz prvi video materijal koji smo napravili za korisnike programa KnaufTerm 2 PRO:  

 

P: Odgovor Ministarstva građevine – klasifikacija industrijskih objekata.

O: