PROIZVODI


KAMENA MINERALNA VUNA

Za razliku od ostalih tipova izolacionih materijala, kamena mineralna vuna je jedini termoizolacioni materijal koji u isto vreme obezbeđuje toplotnu, zvučnu i protivpožarnu zaštitu objekata. Više...


STAKLENA MINERALNA VUNA

Za primenu u izolaciji potkrovlja, kosih krovova, ventilisanih fasada i pregradnih zidova, preporučujemo nekoliko proizvoda.Više...


(XPS) EKSTRUDIRANI POLISTIREN

Ovi proizvodi su pre svega namenjeni za delove građevinskih konstrukcija koji su izloženi vlazi i visokim pritisnim opterećenjima.Više...


URBANSCAPE

Za primenu u zelenim krovovima, pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi.Više...


DODATNI PRIBOR ZA KONTAKTNU FASADU

Tiplovi, lajsne, staklena mrežica...
Više...


KROVNE FOLIJE

Za primenu u izolaciji potkrovlja i kosih krovova.Više...


TEHNIČKA IZOLACIJA

Tehnička izolacija predstavlja grupu posebnih izolacionuh proizvoda od kamene vune koji se koriste za izolaciju u industrijskim postrojenjima, poput termoelektrana, rafinerija, proizvodnih hala i postrojenja u fabrikama, kao i za sisteme u grejanju, hlađenju i klimatizaciji.Više...