Ravni krov

Ravni krov

Predubeđenje je da su ravni krovovi lošije rešenje od kosih krovova.

Prilikom istraživanja šteta nastalih na ravnim krovovima u EU pokazalo se da je preko 80% štete nastalo zbog lošeg projektovanja i izvođenja radova, pre svega nepoznavanja građevinske fizike.

   

ZAŠTO RAVAN KROV?

Svaki krov mora biti mehanički otporan, čvrst i stabilan, a osnovna funkcija je da štiti unutrašnji prostor od procurivanja, ali i da bude sposoban da odvede vodenu paru vani.

Ravan krov je u poslednjih 50 godina apsolutno dominantan izbor tipa krova za poslovne, kao i za poslovno-stambene objekte.

 

PODELA RAVNIH KROVOVA

 

 

ZAŠTITA OD POŽARA

O požaru i njegovim katastrofalnim posledicama obično razmišljamo tek kada je kasno, tj. kada se on već desi.

Zato je bitno da razmišljamo unapred kako bi rešenja koja projektujemo i i zvedemo pružila odgovarajuću zaštitu od požara i sprečila gubitke ljudskih života i materijalnu štetu.

Kada je u pitanju sistem slaganog krova sa kamenom vunom, otpornost od požara koju pruža je na najvišem nivou u poređenju sa ostalim sistemima ravnih krovova.

Ovo dokazuju Izveštaji o ispitivanju instituta IMS za slagani sistem ravnog krova, u svemu prema standardu SRPS U.J1.110:1986

  • Požar IZNUTRA - otpornost prema požaru krovne konstrukcije u trajanju od 60 minuta!
  • Požar SPOLJA - krovni pokrivač, otpornost prema požaru u trajanju od 60 minuta!

 

 

PREPORUČENE DEBLJINE TERMOIZOLACIJE

NOVI OBJEKTI

Za ravan krov iznad grejanog prostora potrebno je ugraditi min. 26cm termoizolacije od kamene mineralne vune.

 

POSTOJEĆI OBJEKTI (energetska sanacija)

Za postojeće objekte je potrebno ugraditi min. 18cm termoizolacije (uzimamo u obzir i postojeću izolaciju ako zadovoljava potrebne karakteristike termike i trajnosti)

Kamena vuna
Smart Roof TOP

Smart Roof TOP

Smart Roof TOP je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u jako tvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ravni krovovi
Smart Roof THERMAL

Smart Roof THERMAL

Smart Roof THERMAL je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u jako tvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ravni krovovi
Smart Roof BASE

Smart Roof BASE

Smart Roof BASE je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, ravnomerno raspoređene gustine po celoj debljini ploče i spada u jako tvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ravni krovovi
Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Osnovni elementi slaganog krova - gledajući sa spoljne strane ka unutra su: - krovne hidroizolacione membrane (EPDM, PVC, TPO, PIB...) - termoizolacija od kamene vune (Smart Roof porodica proizvoda) - parna brana - LDS 35 / LDS 200 (zavisno od proračuna građevinske fizike) - nosiva krovna ploča (armirani beton, prefabrikovani betonski elementi, čelični trapezasti lim...)