Regulative

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti
od požara spoljnih zidova zgrada.

Preuzmite PDF (63 Kb)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Zakon o planiranju i izgradnji - 12.12.2014.

Preuzmite PDF (3.39 Mb)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada - 19.08.2011.

Preuzmite PDF (0.75 Mb)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada - 20.07.2012.

Preuzmite pravilnik - PDF (0.17 Mb) - Preuzmite prilog - PDF (3.00 Mb)

Dopuna pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

Dopuna pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada - 18.01.2012.

Preuzmite PDF (0.29 Mb)

Directive 2010/31/EU for the energy performance of buildings (recast)

Directive 2010/31/EU for the energy performance of buildings (recast)

Preuzmite PDF (2.03 Mb)

Directive 2002/91/EC for the energy performance of buildings

Directive 2002/91/EC for the energy performance of buildings

Preuzmite PDF (0.27 Mb)

   


  

KnaufTERM 2 KNAUFTERM 2.0

Program „KnaufTerm 2“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti

                                                                                                           Više ...

Pasivna kuća PASIVNA KUĆA

Šta je pasivna kuća? Saznajte koji su osnovni principi i kriterijumi pri projektovanju buduće pasivne kuće.