Rešenja i proizvodi


AutoCAD detalji AUTOCAD (DWG) I PDF DETALJI 

Ovde možete preuzeti detalje za sve tipove konstrukcija (DWG I PDF format) koji su izrađeni u skladu sa najnovijim Pravilnikom o Eergetskoj Efikasnosti zgrada iz 2011. godine.

Predmer i preracun radovaPREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Kompletni opisi pozicija sa ugradnjom termoizolacije za sve tipove konstrukcija.