Sistemi za sertifikaciju zelenih zgrada

Održive zgrade i standardi za sertifikaciju zelenih zgrada

Industrija zelene gradnje se brzo razvija, uz sve veću tendenciju korišćenja alata za rangiranje zelene gradnje.

Da bi održivost zgrada imala tržišnu vrednost, potrebna je standardizovana i sistematska procena karakteristika zgrada u odnosu na životnu sredinu. Standardi održive gradnje se zasnivaju na metodologiji, postupcima i indikatorima za utvrđivanje ekoloških karakteristika, koje određuju mreže istraživačkih instituta i agencija.

Različiti standardi se služe različitim metodama.

Naši proizvodi sami po sebi smanjuju potrošnju energije, ali povrh toga, oni se ubrajaju u najodrživije, počev od visokih nivoa recikliranog sadržaja u našoj mineralnoj vuni, koja je prva dobila zlatnu oznaku za kvalitet unutrašnjeg vazduha Eurofins Indoor Air Comfort Gold 2010. godine, pa do odgovornog izbora drveta kao sirovine za našu drvenu vunu. 

Osim toga, veliki broj naših proizvoda poseduje EPD (EPD – Environmental Product Declaration – dokument o uticaju proizvoda na okruženje) što dokazuje da smo pioniri u održivosti proizvoda i da naša izolacija doprinosi zelenijim i održivijim zgradama.


Upotreba proizvoda Knauf Insulation u zelenim zgradama

Upotrebom naših proizvoda stiču se poeni u okviru standarda za sertifikaciju zelenih zgrada. Sledeći dokumenti mogu se iskoristiti da bi se pokazalo u kojim kategorijama naši proizvodi doprinose sticanju poena u različitim standardima

LEEDv3 dokumenti:

LEEDv4 dokumenti:


BREEAM dokumenti:


REACH dokumenti:

REACH regulativa (registracija, ocena, odobravanje i ograničavanje hemikalija) nameće industriji odgovorno upravljanje rizicima od hemikalija i obavezu da obezbedi podatke o bezbednosti supstanci.

Proizvođači i uvoznici dužni su da prikupljaju podatke o svojstvima svojih hemijskih supstanci, što će omogućiti bezbedno rukovanje tim supstancama, a dužni su i da registruju te podatke u centralnoj bazi podataka.

KI proizvodi su u strogoj saglasnosti sa REACH regulativom. Ta usaglašenost obezbeđuje dodatne poene kroz programe rangiranja gradnje kao što je, na primer, nova verzija 4 standarda LEED. U daljem tekstu navode se naši dokumenti o usaglašenosti sa REACH regulativom.

REACH pismo o usaglašenosti za drvenu vunu Knauf Insulation
REACH pismo o usaglašenosti za vunu na uduvavanje Knauf Insulation
REACH pismo o usaglašenosti za staklenu mineralnu vunu Knauf Insulation
REACH pismo o usaglašenosti za kamenu mineralnu vunu Knauf Insulation


Kratki vodič kroz četiri najpopularnija standarda za sertifikaciju zelenih zgrada


BREEAM
ili metoda procene uticaja građevinskih objekata na životnu sredinu nastala je u Velikoj Britaniji 1990. godine, gde trenutno predstavlja dobrovoljni standard u privatnom sektoru, a obavezujući standard u javnom sektoru.

Poeni se dodeljuju na osnovu nivoa održivog pristupa korišćenju energije i vode, unutrašnjem okruženju, zagađenju, transportu, materijalima, otpadu, ekologiji, procesima upravljanja i životnom ciklusu zgrada.

Raspoloživo je ukupno 109 poena od čega manje od 30 poena znači neuspeh, 45 poena znači dobar uspeh, 55 poena znači vrlo dobar uspeh, 70 poena je odličan uspeh, a za izuzetan uspeh mora da se ostvari preko 85 poena.

LEED ili liderstvo u energetskom i ekološkom projektovanju pokrenuto je 1993. godine u SAD i sada je popularno širom sveta, koliko i u Severnoj Americi.

Ovaj standard obuhvata nove, postojeće, komercijalne i stambene objekte, a bavi se efikasnošću u pogledu energije, atmosfere i vode, materijalima, resursima i kvalitetom unutrašnjeg okruženja.

U okviru ovog standarda raspoloživo je 100 poena koji se mogu osvojiti. Da biste bili sertifikovani potrebno vam je preko 40 poena, za srebro vam je potrebno više od 50 poena, za zlato više od 60 poena, a za platinu više od 80 poena.


HQE ili Haute Qualité Environnementale (Standard visokog kvaliteta) je francuski standard koja je pokrenuta 1996. godine.

Ne tako široko usvojen kao LEED ili BREEAM, standard HQE je ipak posvećen zajedničkim ciljevima uključujući smanjenje potrošnje energije i vode, minimalan ekološki uticaj na okolinu, zdravo unutrašnje okruženje i pun životni ciklus zgrade.

On obuhvata nove i postojeće zgrade, od komercijalnih objekata do višeporodičnih zgrada.


DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen ili Nemački savet za održivu gradnju) osnovan je 2008. godine i njegov fokus je na oko 50 kriterijuma koji se kreću od aspekata ekoloških, ekonomskih, tehnoloških i radnih procesa do socio-kulturnih i funkcionalnih dimenzija.

„Zauzet je holistički pristup”, što znači da sistem procenjuje celokupan životni ciklus zgrade. Zgradama se dodeljuju DGNB sertifikati u bronzi, srebru ili zlatu.

Osim toga, postoji opcija jednostavne predsertifikacije u fazi planiranja.

 

Referentni objekti

Naši proizvodi ugrađeni su u mnoge zelene zgrade sertifikovane od strane nekog od standarda za sertifikaciju zelenih zgrada, kao što su LEED, BREEAM, HQE ili DGNB. Više referentnih projekata potražite na sledećem linku: http://www.knaufinsulation.com/en/references 

Da li ste znali?

Naša upravna zgrada u Severnoj Americi takođe poseduje LEED sertifikat, što naše liderstvo u ovoj oblasti potvrđuje i na delu!


Održivost proizvoda

Knauf Insulation procenjuje učinak proizvoda na najsavremeniji način

Mi nastojimo da tržištu obezbedimo podatke koji su neophodni da bi na pravilan način mogao da se proceni uticaj naših proizvoda/rešenja na životnu sredinu.

Prilikom procene održivosti svojih proizvoda ispitujemo svaku fazu životnog ciklusa proizvoda do najsitnijih detalja, od kolevke pa do groba, pomoću metode Ocene životnog ciklusa (LCA - Life Cycle Assessment).

Pogledajte ceo infografik klikom ovde!


Ti podaci zatim se obrađuju i objavljuju u vidu ekološke deklaracije proizvoda (EPD).

Mi smo pioniri u održivosti proizvoda; to pokazuje činjenica da smo drastično smanjili vreme potrebno za izradu ekološke deklaracije proizvoda (EPD) pomoću inovativnog sistema za prikupljanje podataka i pred-verifikacije dela procesa. Izrada deklaracije EPD podrazumeva veoma intenzivno i opsežno prikupljanje podataka, stotine proračuna i strogu verifikaciju, za šta je ranije bilo potrebno i do 6 meseci.

Smanjili smo vreme potrebno za obradu i objavljivanje deklaracije EPD na samo tri nedelje svuda gde je uveden naš inovativni proces prikupljanja podataka. Mi smo lideri u industriji kada je u pitanju obezbeđenje preciznih podataka.

U tekstu koji sledi navodi se spisak naših postojećih ekoloških deklaracija proizvoda, a taj spisak nastavlja da raste.

Neprestano ažuriramo ovaj spisak ekoloških deklaracija proizvoda, koji predstavlja sravnjivanje ekoloških deklaracija proizvoda objavljenih u nacionalnim bazama podataka navedenim u tekstu koji sledi. Verujemo da svaka deklaracija EPD treba da obezbedi prave podatke za svaki proizvod naveden u deklaraciji EPD. Naše deklaracije EPD (uz izuzetak francuskih deklaracija o uticaju na životnu sredinu i zdravlje – FDES) objavljuju se uz upotrebu jedinice m³ i zato se mogu primeniti na veći broj debljina.

Ako ne možete da pronađete deklaraciju EPD koju tražite, molimo Vas da se obratite na adresu: sustainability@knaufinsulation.com


Baze podataka EPD 

INIES (Francuska)

Francuska nacionalna baza podataka deklaracija o uticajima na životnu sredinu i zdravlje. Tu se objavljuju ekološke deklaracije proizvoda, poznate kao FDES (Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires des produits de construction). 

http://www.base-inies.fr/Inies/Consultation.aspx 

IBU (Nemačka)

Naše deklaracije EPD objavljuju se i u nemačkoj bazi podataka ‘Institut Bauen und Umwelt’ (IBU).

http://construction-environment.com/hp550/Insulating-materials.htm 

DAPc (Španija)

Nacionalna baza podataka u Španiji je „Declaracion Ambiental de Productos de Construccion“ (DAPc).

http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc/productes_dapc 

 

List sa ekološkim činjenicama (EFS – Environmental Fact Sheet)

Naš list sa ekološkim činjenicama (EFS) već je dostupan za sve naše proizvode od drvene vune, a u toku je i proces izrade listova EFS za druge proizvode. S fokusom na ključnim podacima, naš list EFS ima samo tri strane, u poređenju sa uobičajenim deklaracijama EPD na tržištu koje mogu da imaju od šest do 30 strana.

To je inovativni korak koji je preduzelo društvo Knauf Insulation s ciljem da pomogne da se tržištu dostave podaci o zelenim preporukama.

Kliknite ovde da biste pronašli više informacija o našem listu EFS

 

Druge vrste deklaracija


Deklaracije tipa II

Tu spadaju deklaracije o određenom učinku.

Na primer, naša staklena mineralna vuna može se pohvaliti time što sadrži i do 82% recikliranih staklenih boca. U SAD, nivo recikliranog sadržaja u našim proizvodima eksterno se verifikuje preko organizacije UL Environment koja obezbeđuje validacije za ekološke tvrdnje. 

Reciklirani sadržaj je dobra indikacija održivijeg proizvoda. Međutim, ukoliko zaista želite da saznate nešto o održivosti proizvoda, verujemo da ekološka deklaracija proizvoda (EPD) pruža potpuniju sliku (videti prethodni tekst o deklaracijama EPD).

 

Deklaracije tipa I: eko-etikete

Mi smo sertifikovani za neke od najvažnijih evropskih i lokalnih eko-etiketa; organizacija Eurofins, na primer, uzima u obzir najstrože zahteve za emisije iz proizvoda širom Evrope u svom programu sertifikacije za zlatnu oznaku za kvalitet unutrašnjeg vazduha (Indoor Air Comfort ‘Gold’).

U druge primere etiketa za koje smo sertifikovani spadaju nemački „plavi anđeo“ i francuska uredba o označavanju emisija iz proizvoda.

Međutim, na tržištu postoje i druge etikete koje su kreirane da izgledaju impresivno, ali kojima nedostaju neophodni kriterijumi da bi zaista nešto značile. U svetu održivih proizvoda može da bude mnogo različitih nijansi zelene boje.

Neke eko-etikete pružaju korisne informacije, ali ukoliko klijenti žele da saznaju nešto o održivosti proizvoda, trebalo bi da zatraže ekološku deklaraciju proizvoda (EPD) za konkretan proizvod i da im to bude polazna tačka.


Pročitajte detaljnije o najpopularnijim standardima 
za sertifikaciju zelenih zgrada


LEED STANDARD

Njime je predviđeno devet sistema ocenjivanja, definisanih prema tipologiji objekata; planiranje; i za održavanje i upravljanje postojećim zgradama.Više...


HQE ŠEMA SERTIFIKACIJE

Pet osnovnih principa - sveobuhvatni pristup, adaptibilnost, najbolje performanse, tehnička ekspertiza i transparentnost poslovanja - čine HQE šemu sertifikacije posebnim.Više...


BREEAM STANDARD

Protokol koji određuje standarde za najbolju praksu u održivom dizajnu i merilo koje je korišćeno da bi se opisale ekološke, energetske i održive performanse neke građevine.Više...


DGNB STANDARD

Standard podjednako tretira svaku fazu životnog ciklusa građevine, od projekta do gotovog objekta, prema identičnim kriterijumima, a u skladu sa različitim profilima korisnika tih građevina.Više...