Softveri


KNAUFTERM 2 PRO - Srbija

Program „KnaufTerm 2“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti. Preuzmite ga!Više...


KNAUFTERM 2 PRO - Crna Gora

Program „KnaufTerm 2“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti. Preuzmite ga!Više...


KNAUFTERM 2 PRO - Македонија

Програмот „KnaufTerm 2“, тежнее да ги исполни сите услови кои се дефинирани со актуелната регулатива, како и очекуваните пропратни акти, односно измените и дополнувањата, и овозможи на проектантите комплетна услуга во оваа област. Превземете го!Повеќе


KSI - Knauf Sound Insulation

Program "KSI" vrši proračune u skladu sa standardom SRPS EN 12354. Akustika u građevinarstvu, ocena zvučne zaštite objekatana osnovu akustičkih performansi građevinskih elemenata. Preuzmite ga!
Više...