KnaufTERM 2 PRO v. 2.4 Crna Gora

 

Preuzmite KnaufTERM 2 PRO i postanite član društva od

10.526 inženjera

koji već rade u njemu!


Na zahtev
 projektanata i inženjera koji se bave Energetskom Efikasnošću u Crnoj Gori, 10. marta je u hotelu Splendid u Bećićima održan trening za rad u programu Knauf Term2 PRO CG.

Tom prilikom su predstavljeni i novi inovativni proizvodi Knauf Insulation kamene mineralne vune sa ECOSE® tehnologijom. Inženjeri su imali priliku da isprobaju mogućnosti programa i samostalno prođu kroz proces izrade Elaborata energetske efikasnosti, u skladu sa važećom regulativom u Crnoj Gori.

Premijerno je predstavljena je i nova, unapređena verzija programa KT2 PRO CG ver.2.4, a neke od novina su:

- unapređen grafički interfejs
- inovirana baza sklopova u biblioteci programa i to:

  • Knauf Aquapanel fasadni sistemi za spoljašnje zidove:

  • Knauf sistemi suve gradnje  za zidove izmedju 2 stana kao i zidove prema negrejanom stepenistu (W112, W113, W115)  • inovirani primeri koji su deo paketa za preuzimanje programa (test1_new.kt2 i test3_new.kt2)
    ispravljeni su primećeni nedostaci i uvedena brojna poboljšanja


Pozivamo Vas da preumete novu verziju programa i pošaljete sve sugestije i primedbe na poznatu adresu: knaufterm@knaufinsulation.com