Uporedne karakteristike kamene i staklene mineralne vune

KAMENA ILI STAKLENA MINERALNA VUNA?

Tehnički uslovi i normativi kao i sve zahtevniji korisnici objekata, diktiraju upotrebu najkvalitetnijih građevinskih materijala u procesu građenja objekata. Naročito je bitno da prostor u kome boravimo pruža odgovarajuću toplotu i akustički komfor kao i sigurnost оd požara u isto vreme. Zato, još u fazi projektovanja, posebnu pažnju treba obratiti na izbor izolacionih materijala. 


Knauf Insulation je kompanija koja vam pruža kvalitetna rešenja zahvaljujući vrhunskim svojstvima naših proizvoda, izolacionim materijalima od kamene i staklene mineralne vune. Iako na našem tržištu obe vrste materijala – vuna - postoje već dugi niz godina, i dalje se javljaju nedoumice oko njihovih sličnosti i razlika, područja primene, porekla. 

Mi smo u jedinstvenoj poziciji da vam ponudimo oba materijala - to nam daje autoritet da svakom kupcu damo nepristrasan i objektivan savet - gde, kako i zašto upotrebiti koji od ova dva materijala.

 

O materijalima 

I kamenа i staklena mineralna vuna spadaju u grupu mineralnih vuna - zbog svog mineralnog porekla:

 • kamena mineralna vuna nastaje od kamena vulkanskog porekla - dolomita, dijabaza i bazalta

 • staklena mineralna vuna nastaje od staklene šljake i peska

Proces proizvodnje je sličan: sirovine se tope na visokim temperaturama, dobija se "lava" koja se uz pomoć centrifugalnih točkova ispreda u fina vlakna koja se talože u filc od koga, naknadnom obradom, nastaje finalni proizvod - ploče kamene, odnosno rolne staklene mineralne vune. 

Uporedne karakteristike materijala  

Kamena mineralna vuna

Staklena mineralna vuna

 • kratka vlakna

 • veće gustine proizvoda od 30 do 200kg/m3

 • visoka čvrstoća na pritisak

 • λ u granicma od 0.035 do 0.039w/mK

 • odličan apsorber zvučne energije

 • negoriv materijal, klasa negorivosti A1

 • maksimalna radna temperatura 750°C

 • veća otpornost na požar

 • visoka temperatura topljenja, preko 1000°C

 • niža elastičnost materijala

 • niska zatezna čvrstoća

 • veoma otporna na eventualna mehanička
  oštećenja prilikom rukovanja

 • dugačka vlakna

 • manje gustine proizvoda od 11 do 45kg/m3

 • niža čvrstoća na pritisak

 • λ u granicma od 0.032 do 0.044w/mK

 • odličan apsorber zvučne energije

 • negoriv materijal, klasa negorivosti A1

 • maksimalna radna temperatura 230°C

 • otpornost na požar

 • niža tačka topljenja, oko 700°C

 • visoka elastičnost materijala

 • visoka zatezna čvrstoća

 • otporna na eventualna mehanička oštećenja prilikom rukovanja

 

 

 

Iz navedenih karakteristika materijala možemo zaključiti da i kamena i staklena mineralna vuna pružaju: 

 • Toplotnu izolaciju

 • Zvučnu izolaciju

 • Protivpožarnu zaštitu

 • Dugovečni su (koliko i životni vek objekta)

 • Vodoodbojni a paropropusni ( prostorije “dišu” )

 • Otporni na mikroorganizme i hemikalije

 • Potpuno su ekološki ispravni

 

Kada je boljekoristiti kamenu mineralnu vunu?

 

 • visoki protivpožarni zahtevi

Zbog svoje strukture i veoma visoke tačke topljenja (preko1000 C°), kamena mineralna vuna je idealna kao zaštita od požara – funkcija protivpožarnog materijala je da zaštiti konstrukciju od urušavanja u slučaju požara, kao i da omogući sigurnu evakuaciju ljudi iz objekta (npr. spoljašnji i unutrašnji zidovi, čelične konstrukcije...). Kamena mineralna vuna ne razvija plamen (najviša klasa negorivosti – A1), tako da sprečava širenje požara i ne emituje štetne gasove, koji su uzročnici smrti u požarima u čak 89% slučajeva! 

 

 

  


 • visoke radne temperature

Kamena mineralna vuna ima veoma visoku radnu temperaturu (i do 750°C), što je čini idealnom toplotnom i protivpožarnom zaštitom na visokim temperaturama (u industrijskim postrojenjima, za izolaciju kotlova i cevi)

 • lake konstrukcije

Zaštita od toplote u letnjem periodu (npr. kosi krovovi sa linijskim nosačima: grede i rogovi). Kada se razmatra komfor u leto, najbolji termoizolacioni materijali su oni koji odlažu prolazak toplote iz spoljašnje sredine u unutrašnjost objekta, odnosno materijali sa velikom toplotnom inercijom. Toplotna inercija predstavlja količinu toplote koju materijal može da akumulira i proporcionalna je gustini materijala tj. veća gustina materijala - veća toplotna inercija.

 • velika pritisna čvrstoća

Ova osobina dolazi do izražaja na mestima koja trpe veliki pritisak (npr. podovi i ravni krovovi). Zbog svoje strukture i velike gustine, kamena mineralna vuna će poboljšati performanse poda i krova, ne gubeći svojstvo toplotne i zvučne izolacije.
 

 

 

Ekološka ispravnost materijala

 I kamena i staklena mineralna vuna Knauf Insulation-a, poseduju sertifikate o neškodljivosti po zdravlje ljudi – EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Producers), koji predstavlja potvrdu nezavisnog tela kojom se garantuje da proizvodi od mineralne vune zadovoljavaju kriterijume za nekancerogene materijale. Rastuća zabrinutost razvijenih zemalja zbog rasipanja energije i globalnog zagrevanja stavila je potrebu za štednjom energije u prvi plan. S obzirom da su zgrade identifikovane kao najveći potrošači energije (40% od ukupne potrošnje, a u Srbiji čak 47%), sve više se obraća pažnjana njihov energetski bilans, kako pri izgradnji novih objekata, tako i u projektima renoviranja. Izolacija od kamene ili staklene mineralne vune je najisplativije i dugotrajno rešenje da se energija u zgradama štedi. Dobro izolovani zidovi, podovi i tavanice osiguravaju prijatnu temperaturu i leti i zimi, smanjuju potrebe za grejanjem i hlađenjem, čime potrošnju energije smanjujemo na minimum. Jednom ugrađena izolacija je večita ušteda – jer traje koliko i sam objekat.

EUCEB kamena.pdf  [48KB]

EUCEB staklena.pdf  [77KB]