Urbanscape modul za zeleni krov

Urbanscape modul za zeleni krov

Urbanscape modul za zeleni krov je inovativna, lagana kocka sa visokim kapacitetom zadržavanja vode, naročito osmišljena za jednostavno postavljanje zelenog krova.

Sastoji se od 3 sloja:

  • Urbanscape drenažni sloj
  • Urbanscape supstrat
  • Urbanscape pokrivač sa mešavinom seduma 

Tehničke karakteristike

Svojstvo

Jedinica

Vrednost

Visina mm 65-85
Širina m 0.5
Dužina m 0.5
Veličina m2/jedinica 0.25
Težina kg/jedinica 6.9
Težina kg/m2 27.59

Zeleni krovovi

Zašto zeleni krovovi?
Zeleni krovovi idu korak dalje od značaja za savremenu arhitekturu i dodaju novu vrednost ulozi zgrada u urbanističkom planiranju. Osmišljeni su ne samo za to da vrate prirodni element u urbano okruženje, već i da pruže rešenja za važne probleme kao što su efekat urbanog ostrva toplote i tretman atmosferskih voda.