Ventilisana fasada

Ventilisana fasada

Suština ventilisane fasade je u ostvarivanju međuprostora tj. sloja vazduha za ventilaciju između spoljašnje zaštitne fasadne obloge i ostalih slojeva, koji je preko određenih otvora povezan sa spoljašnjom sredinom.
SPOLJAŠNJI ZID

Spoljašnji zid, kao jedan od građevinskih elemenata koji čini objekat, ostvaruje toplotnu zaštitu objekta sa ciljem:

  • da zaštiti korisnike objekata od nedovoljne ili suvišne toplote, od atmosferskih uticaja, od prodora vetra, prašine i zagađenog vazduha
  • da stvori udobne uslove boravka, odnosno da pruži dobru akumulativnost toplote kako osećaj ugodnosti ne bi bio prekinut usled nagle promene u režimu grejanja ili nagle promene spoljašnje temperature
  • da omogući propuštanje pare bez pojave kondenzata na njihovim spoljašnjim površinama i u unutrašnjosti
  • da obezbedi uštedu toplotne energije namenjene za grejanje prostorija odnosno smanji toplotne dobitke u prostorijama koje se hlade
  • da obezbedi otpornost objekta prema požaru
  • da pruži zaštitu od spoljašnje buke

Toplotni gubici kroz spoljašnje zidove iznose i do 40% ukupnih toplotnih gubitaka u neizolovanoj kući, zbog čega se velika pažnja posvećuje pravilnoj ugradnji i izboru termoizolacionog materijala.


ULOGA VENTILACIJE

Osnovna uloga sloja za ventilaciju je u odvođenju difuzne vodene pare, koja se zimskom periodu kreće od unutrašnjeg toplijeg prostora prema spoljašnjem prostoru i eliminisanju eventualno nastalog kondenzata, kao i u smanjenju zagrevanja osnovne mase zida leti odnosno boljoj zaštiti unutrašnjeg prostora od visokih letnjih temperatura.

Da bi ovaj zahtev bio ispunjen, minimalna debljina sloja za ventilaciju treba da iznosi 2 cm i da je omogućeno neometano strujanje vazduha u tom sloju.

Otvori za ventilaciju po visini zida, za ulaz i izlaz vazduha, treba da budu minimalne površine 50cm2 po dužnom metru zida.

Dužina provetravanja može biti jedna ili više spratnih visina ili samo visina parapeta (prema uputstvu poizvođača fasade). Preporučuje se posebna obrada otvora zbog sprečavanja prodora atmosferilija i ulaska insekata i štetočina u provetravani međuprostor.


Kamena vuna
NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTI je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTACUSTO

NaturBoard VENTACUSTO je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard VENTI PLUS je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
Staklena vuna
TP 435 B

TP 435 B

Staklena mineralna vuna sa ECOSE® Technology, koja se isporučuje u vidu ploča, u pakovanjima koja sadrže po nekoliko komada. Kaširana je crnim staklenim voalom i preporučuje se za upotrebu u spoljašnjim zidovima ili spuštenim plafonima.

Primena:
ventilisane fasade
Ugradnja izolacije ventilisanih fasada

Ugradnja izolacije ventilisanih fasada

Ploče mineralne vune postaviti tesno jednu uz drugu, bez zazora između ploča i mehanički pričvrstiti da bi se postigao efekat pritiskanja ploča na noseći zid.
Koristiti specijalno dizajnirane tiplove za ventilisane fasade. Tip, dužina tipla i način ugradnje u svemu prema uputstvu...