Zeleni krovovi


Zašto zeleni krovovi?

Projektovanje zgrada se vremenom menjalo, ali treba imati u vidu da je funkcija zgrada uvek ostajala ista: zaštita, udobnost, toplota zimi a svežina leti. Međutim, u poslednjih nekoliko godina uticaj zgrada na životnu sredinu i rešenja koja obuhvataju zelene krovove postaju sve važniji.

Sa razvojem šireg pogleda na održivost, od presudne važnosti je upamtiti da, sa tačke gledišta životnog ciklusa zgrade, uticaj svake zgrade na životnu sredinu proističe iz njene potrošnje energije dok je u upotrebi, kao i korišćenja obnovljive energije i korišćenja održivih materijala.

Zeleni krovovi idu korak dalje od značaja za savremenu arhitekturu i dodaju novu vrednost ulozi zgrada u urbanističkom planiranju. Osmišljeni su ne samo za to da vrate prirodni element u urbano okruženje, već i da pruže rešenja za važne probleme kao što su efekat urbanog ostrva toplote i tretman atmosferskih voda.Šta je URBANSCAPE?

Urbanscape je inovativan, lagan sistem jednostavan za postavljanje, sa visokim kapacitetom zadržavanja vode naročito osmišljenim za zelene krovove na stambenim, nestambenim i industrijskim zgradama u gradskim područjima.

Urbanscape se koristi isključivo za ekstenzivne zelene krovove (pročitajte više o razlikama između ekstenzivnih i intenzivnih krovova klikom ovde

Urbanscape zeleni krov predstavlja kompletan sistem koji se sastoji od protivkorenske membrane, drenažnog sistema sa ili bez rezervoara, supstrata – jedinstvenog patentiranog supstrata od kamene mineralne vune – i sloja vegetacije. Sistem za navodnjavanje se obezbeđuje u zavisnosti od lokalnih klimatskih uslova.Vrste URBANSCAPE sistema

1. Big Scape Sistem zelenih krovova u rolnama

Preporučuje se za veće kvadrature.
Svi elementi sistema (protivkorenska membranadrenažni sistemGreen Roll supstrat i pokrivač sa mešavinom seduma) isporučuju se zasebno u rolnama.

Preuzmite Big Scape brošuru u PDF formatu.
 

2. Modular Roofs - Modularni krov u kockama

Preporučuje se za manje kvadrature (jednostavnija montaža)

Svi elementi sistema, osim protivkorenske membrane, isporučuju se u kockama 50x50cm.

Preuzmite Modular Roofs brošuru u PDF formatu.
 


Tipovi krovova pogodnih za montažu URBANSCAPE sistema

Urbanscape sistem zelenih krovova može se montirati na sve vrste krovnih konstrukcija: na betonske ili čelične površine, invertne krovne konstrukcije ili bilo koju drugu vrstu materijala korišćenih na krovovima. Elementi zelenih krovova isti su u svim slučajevima, menjaju se samo zahtevi za izolacijom i položajem vodonepropusne membrane.Prednosti Urbanscape sistema

Kompletno rešenje

Urbanscape sistem zelenih krovova sadrži kompletne slojeve spremne za postavljanje koji se isporučuju direktno kupcu.

Zahvaljujući korišćenju novog, inovativnog Urbanscape Green Roll supstrata, nikakva posebna oprema nije potrebna za postavljanje i održavanje.

Visoka apsorpcija vode

Urbanscape Green Roll supstrat obezbeđuje brzu i dugoročno stabilnu re-apsorpciju vode i zadržavanje vode.

U zavisnosti od klimatske zone, koriste se različite vrste Urbanscape Green Roll supstrata.

Mala težina

Urbanscape Green Roll supstrat je u proseku 8-10 puta lakši u poređenju sa tradicionalnim zemljanim supstratima, i može se koristiti u skoro svakoj konstrukciji zgrade, ne ugrožavajući stabilnost konstrukcije.

Može da zadrži 3-4 puta više vode u odnosu na svoju zapreminu, u poređenju sa drugim supstratima zelenih krovova.

Toplotne performanse

Urbanscape sistem obezbeđuje dugotrajno rashlađujuće dejstvo zbog svog visokog kapaciteta skladištenja vode.

Krovovi sa Urbanscape sistemom smanjuju toplotu u poređenju na krovove bez vegetacije, zbog termičke mase, dodatne izolacije i isparavanja-transpiracije.

Efikasno montiranje

Urbanscape podloga osigurava značajno manji intenzitet rada.

Za dovoljni kapacitet apsorpcije vode i odgovarajuću osnovu za rast vegetacije na 1000 m2 zelenog krova potrebno je 2-5 tona Urbanscape podloge, u poređenju sa preko 100 tona tradicionalnih podloga za zelene krovove. Dok je cena 30% niža!

Otpornost na požar

Evropska klasa negorivosti A1 potvrđena je za Urbanscape Green Roll supstrat.

Prema EN 13501-1, proizvodi klase A1 neće doprinositi sagorevanju ni u jednoj fazi požara, uključujući tu i potpuno razvijen požar.

Visoka distribucija vode

Urbanscape sistem omogućuje sistem navodnjavanja i savršenu distribuciju vode između vegetacionih slojeva i Urbanscape Green Roll supstrata.

Njegova prednost je u tome što čuva vodu, za razliku od raspršivača koji navodnjavaju vegetaciju odozgo.

Održivo rešenje

Urbanscape Green Roll supstrat sastoji se od različitih mešavina kamena koje su široko zastupljene u prirodi.

Otvorena struktura supstrata koji ima malu težinu, promoviše ekstenzivan raspored korenja i rast biljaka.!

Akustičke performanse

Urbanscape sistem zelenih krovova umanjuje zagađenje bukom kroz površinsko apsorbovanje i omogućuje ublažavanje neprihvatljivih nivoa buke koji utiču na zdravlje, bezbednost i blagostanje gradskog stanovništva.