Izolujte se
PRIRODA. INOVACIJA. IZOLACIJA.

PRONAĐITE PRIMENU

Vesti

Merenje Surudlica

Prema poslednjim merenjima emisije gasova koja su izvršena tokom septembra u fabrici Knauf Insulation u Surdulici, nema povećanih koncentracija štetnih materija. Redovne kontrole vazduha tokom tri ponovljena merenja neposredno na dimnjacima i u krugu fabrike, a kako je propisano po samoj Uredbi o zaštiti životne sredine, pokazale su da su svi parametri značajno ispod dozvoljenih i da sam rad Fabrike ne ugrožava životnu sredinu.