Blog

Energetska efikasnost zgrada
Blog

Prvo i osnovno: biti energetski efikasan u svom domu ne znači da ugasimo sve sijalice u stanu, isključimo grejanje, legnemo pod ćebe i čekamo da nam stignu manji računi za energiju. Energetska efikasnost podrazumeva optimalne uslove života i rada – ali sa manje utrošene energije (iliti više za manje :)). Kako ćemo to postići? Merama energetske efikasnosti!

ENERGETSKA EFIKASNOST = POVEĆAN KOMFOR SA MANJE ENERGIJE