Blog

Energetska Efikasnost Zgrada - IZOLACIJA NA PRVOM MESTU!

By Knauf Insulation Srbija
Mart 15, 2023

Prvo i osnovno: biti energetski efikasan u svom domu ne znači da ugasimo sve sijalice u stanu, isključimo grejanje, legnemo pod ćebe i čekamo da nam stignu manji računi za energiju. Energetska efikasnost podrazumeva optimalne uslove života i rada – ali sa manje utrošene energije (iliti više za manje :)). Kako ćemo to postići? Merama energetske efikasnosti!

ENERGETSKA EFIKASNOST = POVEĆAN KOMFOR SA MANJE ENERGIJE

Šta su mere energetske efikasnosti?

Svaka intervencija koju preduzmemo u našem domu kako bismo stvorili uslove da on troši manje energije, a da komfor života bude povećan – jeste mera energetske efikasnosti. Koje su mere koje se najčešće preduzimaju?

1. Toplotna izolacija objekta – prva i osnovna mera energetske efikasnosti, ujedno i ona koja daje najbolje rezultate i najveće uštede na dugi rok. Kada kažemo izolacija, obično mislimo na fasadnu izolaciju, ali treba misliti o utopljavanju kompletnog ’omotača’ kuće koji podrazumeva fasadu, krov i podove – jer se energija gubi na sve strane kada kuća nije izolovana! Ako kuću izolujete Knauf Insulation mineralnim vunama, kamenom i staklenom – pored toplotne zaštite dobijate i zaštitu od buke i požara, ali i paropropusnost zidova i krova – vaša će kuća biti zdravo okruženje za život. Ako ste i dalje u nedoumici – više argumenata ovde.

2. Zamena dotrajale stolarije

3. Zamena instalacija ili promena načina grejanja

4. Solarni paneli, toplotne pumpe i druge mere koje menjaju neobnovljive izvore energije obnovljivim

5. Zamena sijalica i/ili neefikasnih kućnih aparata energetski efikasnijim, kao i mnoge druge mere

 

Čemu tolika drama oko energetske efikasnosti poslednjih godina?

Globalno: šta se to događa u svetu?

  • Cene energenata su na istorijskom maksimumu a zavisnost od fosilnih goriva večita pretnja po ekonomsku i političku stabilnost velikog dela planete. Nema naznaka da će se ova situacija poboljšati u skorije vreme

Štetne emisije koje nastaju sagorevanjem fosilnih goriva dokazano utiču na klimatske promene i pojavu ekstremnih vremenskih uslova. Većina zemalja se obavezala na postepeno smanjivanje emisija CO2 prvo do 2030, a sada i do 2050. godine, uglavnom kroz dve osnovne mere: energetsku sanaciju postojećih objekata i prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Zašto energetska sanacija postojećih objekata – jer su upravo zgrade odgovorne za potrošnju preko 40% ukupne energije.

 

Lokalno: šta ja imam od svega toga?

Svaka mera energetske efikasnosti koju primenite na svom domu daje rezultate. Ono što preporučujemo je da prvo uradite izolaciju objekta Knauf Insulation mineralnim vunama, jer ovim korakom dobijate:  

  • Manje utrošene energije = manji računi i opipljiva ušteda. Energetski efikasan objekat ima smanjenu potrebu za grejanjem i hlađenjem – samim tim i niže račune za energiju. Ušteđeni novac preusmerite na druge potrebe
  • Manja potrošnja energije = manje zagađenje životne sredine. Svesni smo da je vazduh u Srbiji veoma zagađen i prečesto mislimo da ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju. A da li znate da u Srbiji postoji oko 400,000 kuća koje nemaju nikakvu izolaciju? I koje se uglavnom greju na čvrsta goriva koja zagađuju vazduh. Zamislite koliko se energije može uštedeti i koliko CO2 manje u vazduh izbaciti ako bi se svaka od tih kuća termički izolovala!
  • Izolovana kuća = zdrava sredina za život – izolovan i energetski efikasan objekat ima povoljnu mikroklimu tokom cele godine – nema hladnih zidova, buđi, vlage – jer zidovi dišu. Nakon prestanka grejanja – nema naglog hlađenja, a nakon prestanka hlađenja – nema naglog zagrevanja. Takođe, potrebe za grejanjem u prelaznim periodima godine se znatno smanjuju
  • Brz povrat investicije = ušteda celog života. Priznajemo – izolacija jeste veliki izdatak i treba je dobro planirati, ali samo jednom u životnom veku objekta. Od trenutka ugradnje, kroz smanjene izdatke za energiju ona štedi za vas dok god koristite taj objekat. U zavisnosti od vrste i debljine izolacije, načina i cene grejanja, vaša investicija se vraća kroz nekoliko godina.
  • Veća vrednost nekretnine = bolji izgledi za prodaju i zaradu. Po srpskim propisima, svaki novi objekat mora zadovoljiti određene mere energetske efikasnosti, pre svega mora imati izolaciju na fasadi. Ako imate kuću ili stan na čijim zidovima ne postoji izolacija – u startu se lošije kotirate na tržištu nekretnina, ukoliko poželite da svoju prodate. Važi i obratno – danas svi prvo pitaju – kakva vam je izolacija?

Zato, ako već ulažete u svoju kuću – ulažite pametno! Prvo topli džemper od prirodnih materijala, pa tek onda sve drugo! Isprobajte naš kalkulator i proverite u kakvom stanju je vaša kuća trenutno i šta bi trebalo preduzeti da ona bude energetski efikasnija!

 

 

Bonus:

Preuzmite Priručnik o energetskoj efikasnosti koji je grad Beograd priredio 2018. godine – sadrži mnoge korisne informacije i praktične savete kako svoj dom da učinite energetski efikasnijim.