FOR A BETTER WORLD – Za bolji svet

Knauf Insulation For A Better World
FOR A BETTER WORLD – Za bolji svet

Održivost je nešto što oduvek definiše Knauf Insulation. Naši proizvodi štede energiju, smanjuju emisije štetnih gasova i omogućuju da zgrade budu dobre za okolinu i za ljude koji u njima borave.

Širom naše kompanije, već celu deceniju radimo na sva tri stuba održivosti. Fokusirali smo se na rad bez povreda, smanjenu upotrebu energije i smanjenje emisije gasova, recikliranje otpada iz proizvodnje, inkorporiranje principa cirkularne ekonomije i stalno zalaganje za bolje i održivije zgrade.

U prethodnih deset godina postigli smo zapažene uspehe i ponosni smo na to kako smo promenili našu kompaniju i pomogli kolegama, okruženju i klijentima i smanjili naš uticaj na životnu sredinu.

Ali održivost je proces kontinuiranog napretka.

Potrebno je da nastavimo da gradimo na našim uspesima. Moramo učiniti još više i za naše ljude i za našu okolinu. Zato smo i stvorili našu novu strategiju održivosti.

Nazvali smo je "For A Better World" - Za bolji svet, jer je ona nadgradnja naše vizije: "Naša vizija je da budemo lideri u pružanju pametnijih izolacionih rešenja za bolje sutra – for a better world."

Uspesi iz perioda 2010 - 2020.

Energija i emisije Bezbednost Otpad  NOx  Upotreba vode
22.7% smanjena upotreba energije Vreme izgubljeno zbog povreda na radu smanjeno za 56% Slanje otpada na deponije smanjeno za 67.3% NOx smanjen 42.7% 39.8% smanjena upotreba vode
23.2% smanjene emisije gasova       80.7% smanjeno ispuštanje vode

Postavili smo sebi četiri važna dugoročna cilja za budućnost.
Preuzeli smo i ozbiljne obaveze koje pokazuju kako ćemo konkretno ostvariti svaki od zadatih ciljeva.

Znamo da bolji svet može da počne na poslu. Pogledajte na koji način ćemo omogućiti našem okruženju i ljudima da se razvijaju, na bezbedan način.

Više

Naša velika ambicija je da budemo mali. Evo kako ćemo smanjiti uticaj naših proizvoda, fabrika i kancelarija na životnu sredinu.

Više

Moramo da pravimo više sa manje. Saznajte kako ćemo optimizovati, ponovo upotrebljavati i reciklirati.

Više
Zgrade igraju ključnu ulogu u stvaranju boljeg sveta. Otkrijte kako ćemo zgrade pripremiti za budućnost. Više

Pored dugoročnih ciljeva, zacrtali smo i ciljeve do 2025. godine koje svako od nas već danas treba da počne da ostvaruje.

Od ključnog značaja je da naši lideri na svim nivoima preuzmu odgovornost za napredovanje ka ostvarenju ovih ciljeva. Ne smemo ostaviti problem sledećoj generaciji.

Naš napredak možete pratiti na ovim stranama.