Izolacija kosog krova sa spoljašnje strane

Izolacija kosog krova sa spoljašnje strane

Izolacija kosog krova sa spoljasnje strane preko rogova

1.

Knauf Insulation aktivna parna brana Homeseal LDS 5 + Homeseal LDS SOLIFIT 1 (univerzalna lepljiva traka)

2.

Knauf Insulation staklena mineralna vuna UNIFIT 035 / 140mm 

3.

Knauf Insulation kamena mineralna vuna Smart Roof TOP / 150mm

4.

Knauf Insulation paropropusna-vodonepropusna folija Homeseal LDS 0.02 + Homeseal LDS SOLIFIT 1 (univerzalna lepljiva traka)