Izolacija kosog krova sa unutrašnje strane - neventilisan krov

Izolacija kosog krova sa unutrašnje strane - neventilisan krov

Neventilisan krov

1.

Knauf Insulation parna brana Homeseal LDS 200 + Homeseal LDS SOLIFIT 1 (univerzalna lepljiva traka)

2.

Knauf Insulation staklena mineralna vuna UNIFIT 035 / 140mm 

3.

Knauf Insulation kamena mineralna vuna NaturBoard FIT PLUS / 140mm

4.

Knauf Insulation paropropusna-vodonepropusna folija Homeseal LDS 0.02 + Homeseal LDS SOLIFIT 1 (univerzalna lepljiva traka) - iznad daščane podloge, daske tesno postavljene jedna do druge.