Podna konstrukcija

Izolacija poda

Plivajući podovi su podovi koji se na noseću konstrukciju ne oslanjaju direktno, već su od nje odvojeni zvučno-apsorbujućom izolacijom koja prigušuje zvuk.

Taj sloj se naziva plivajuća masa, zvučni apsorber ili prigušujući sloj, a najbolje rešenje predstavlja kamena mineralna vuna.

Plivajuci pod

ZAŠTITA OD NEŽELJENE BUKE

Upravo ste se vratili sa posla. Iscrpljeni od napornog rada, željni ste kvalitetnog popodnevnog odmora. I baš u tom trenutku kada ste prilegli, vaš komšija je rešio da premešta nameštaj, a njegova deca odlučila da se igraju u stanu umesto na igralištu.

Od tog trenutka, svi svakodnevni problemi postaju manje važni od neželjenog zvuka (buke) koji dopire u vaš dom.

Ovaj tip zvuka je poznat kao ZVUK UDARA ili STRUKTURALNI ZVUK i karakterističan je za podove.

KAKO NASTAJE UDARNA BUKA?

Po podu se korača, premešta nameštaj, ispadaju i udaraju predmeti koji kreiraju udarni zvuk, a on se potom prenosi preko poda na okolne zidove i dalje kroz konstrukciju objekta.

Na taj način se udarci koji su nastali čuju i nekoliko spratova iznad ili ispod.

Najbolji način rešavanja problema udarnog zvuka je upravo sa strane izvora buke.

Intervencijom samo na spuštenom plafonu, u sobi, direktno ispod izvora buke, možemo imati nekog uticaja na redukciju zvuka, ali će ukupan efekat biti slab. (Ovo pravilo ne važi jedino u slučaju kada se donja prostorija izoluje istovremeno i po zidovima).

Tok buke

REŠENJE

Rešenje leži u plivajućim podovima sa kamenom mineralnom vunom.

Plivajući podovi su podovi koji se na noseću konstrukciju ne oslanjaju direktno, već su od nje odvojeni zvučno-apsorbujućom izolacijom koja prigušuje zvuk.

Taj sloj se naziva plivajuća masa, zvučni apsorber ili prigušujući sloj, a najbolje rešenje predstavlja kamena mineralna vuna.

TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA U JEDNOM PROIZVODU

Kamena mineralna vuna Knauf Insulation, kao zvučna izolacija sprečava prenos zvuka kroz građevinske delove.

Razlog leži u vlaknastoj strukturi kamene mineralne vune, koja posebnim rasporedom vlakana omogućava odgovarajuću pritisnu čvrstoću (kako bi se izbegla neželjena sleganja i pucanja usled pritisnog opterećenja) i potrebnu elastičnost (deluje kao amortizujući sloj između estriha i nosive konstrukcije).

Kao termoizolacioni materijal, kamena mineralna vuna omogućava da međuspratna konstrukcija bude izolovana u skladu sa najnovijim Pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

*Minimalna debljina termoizolacije u međuspratnoj konstrukciji treba da bude 3cm.

KVALITETAN POD MORA DA VAM PRUŽI:

Tokom eksploatacije objekta neophodno je da pod na međuspratnoj konstrukciji trajno obezbeđuje:

Kvalitetan pod pruža

Zvučnu zaštitu - prema standardu SRPS U.J6.201 tavanica između dva stana treba da zadovolji zahtev za maksimalnu vrednost nivoa zvuka udara Lw od 68dB

Toplotnu zaštitu - u skladu sa tehničkim uslovima Pravilnika za energetsku efikasnost zgrada, minimalna debljina termoizolacije u međuspratnoj konstrukciji treba da bude 3cm.

Zaštitu od požara - predviđenu propisom o zaštiti od požara; ugrađeni materijali u podu pri eventualnoj pojavi požara, u toku dekompozicije poda, ne smeju da oslobađaju otrovne gasove koji bi povećali opasnost i otežali spasavanje.