Izolacija sendvič fasadnih zidova

Izolacija sendvič fasadnih zidova

Kada je sendvič zid pravo rešenje?

Sendvič fasadni zid je još uvek jedan od omiljenih izbora projektanata i investitora, pre sveg zbog mogućnosti upotrebe opekarskih proizvoda, kao spoljnog masivnog elementa zidne konstrukcije, kao i jednostavnih opcija za ugradnju kamene obloge kao završnog dekorativnog elementa na fasadi objekta.

Prednosti mineralne vune u sistemu sendvič zida

TERMIČKA ZAŠTITA


Kada je u pitanju sendvič zid, dodatna prednost je toplotni komfor leti. Zbog svoje mase i dobrih termičkih svojstava, kombinacija kamene vune, osnovnih elemenata zidnog sistema i spoljnog zida, sprečava da toplota uđe u objekat.

PAROPROPUSNOST


Mineralna vuna u sistemu ventilisanog sendvič zida nudi ključnu prednost – vodena para se nesmeteno prenosi kroz sistem zida u ventilišući sloj bez neželjenih pojava kao što je kondenzacija. U slučaju neventilisanog sendvič zida, potrebno je na unutrašnjoj strani izolacije, između
unutrašnjeg zida i kamene vune, postaviti aktivnu parnu branu.

ZVUČNA IZOLACIJA


Sendvič zidne konstrukcije fasadnih zidova sa kamenom mineralnom vunom kao izolacionim materijalom predstavljaju odličan izbor kada je u pitanju zvučna zaštita od spoljašnje buke. Za zvučnu zaštitu zaslužna je
velika masa zidane konstrukcije u kombinaciji sa izvanrednim karakteristikama kamene vune kao ispune.

KVALITETNO I TRAJNO REŠENJE


Prednost sendvič zidova u pogledu trajnosti i kvaliteta je istaknuta m masivna zidna konstrukcija (opeka, kamen, obloga), tako da je  zagarantovana dugotrajnost fasadne površine.

TEHNIČKE SMERNICE

Još u ranoj fazi projektovanja sendvič zida treba predvideti način oslanjanja spoljne obloge po visini objekta: u podnožju predvideti temelj odgovarajuće širine a u nivou međuspratne konstrukcije i iznad otvora na fasadi predvideti betonski ispust ili konzole od nerđajućeg čelika.

Sendvic zid

Oslanjanje obloge u nivou međuspratne konstrukcije

Sendvic zid

Oslanjanje obloge ispod erkera na fasadi

  • Obloga od fasadne opeke se mora, radi osiguranja stabilnosti u horizontalnom smislu, povezati sa osnovnim – nosećim zidom kvalitetnim sidrima od nerđajućeg čelika prečnika 3-4 mm, minimalno 5 kom/m2.
  • Sidra istovremeno imaju i ulogu mehaničkih pričvršćivača termoizolacionog materijala jer se putem plastičnog diska on priljubljuje uz osnovni zid. Sidra se mogu ugrađivati još u fazi zidanja osnovnog zida ili naknadno (u svemu prema preporukama proizvođača sidara).
  • Ploče Knauf Insulation kamene mineralne vune NaturBoard VENTI postaviti tesno jednu uz drugu, bez zazora između ploča.
  • Na sidro treba navući i okapnicu koja ima zadatak da prikupi eventualno kondenzovane kapi vode između fasadne obloge i ostalih slojeva zida ako je predviđen i sloj za ventilaciju.
  • Debljina sloja za ventilaciju treba da iznosi minimum 4 cm. Otvori za ventilaciju fasadne obloge po visini zida, u podnožju i na vrhu, treba da budu minimalne površine 75 cm2 na 20 m2 zidne površine (uključujući i prozore i vrata).
Sendvic zid

Neventilisani sendvič zid gde se preporučuje postavljanje parne brane Homeseal LDS 5 pre postavljanja mineralne vune sa Ecose Technology.

Sendvic zid

Ventilisani sendvič zid gde se preporučuje upotreba paropropusne-vodonepropusne folije Homeseal LDS 0,04 FixPlus sa integrisanom trakom, preko mineralne vune sa Ecose Technology.