Kako izvesti plivajući pod sa kamenom vunom

Kako izvesti plivajući pod sa kamenom vunom

NAPOMENA: Svi transportni putevi preko kamene mineralne vune moraju biti obezbeđeni privremenim hodnim stazama.

 

1. Po obodu zidova se postavljaju rubne trake od kamene mineralne vune. One će odvojiti cementnu košuljicu od zidova i time sprečiti prenošenje udarnog zvuka sa podne konstrukcije na zid i dalje u ostale prostorije.

*Napomena: eventualno malterisanje zidova se izvodi pre postavljanja plivajuće podne konstrukcije.

Kako izvesti plivajuci pod

2. Nakon toga se po nosećoj podlozi polažu ploče od kamene mineralne vune (POD STANDARD, POD PLUS ili POD EXTRA – u zavisnosti od namene prostorije), tesno jedna do druge.

*Napomena: obavezno obezbediti transportne puteve preko kamene mineralne vune privremenim hodnim stazama kako ne bi došlo do tačkastih oštećenja na kamenoj vuni.

Kako izvesti plivajuci pod

3. Preko kamene mineralne vune treba postaviti parnu branu, Homeseal LDS 35, sa preklopom od 10-15cm. Parnom branom treba razdvojiti i rubne trake od cementne košuljice tako što će folija ići preko njih.

Kako izvesti plivajuci pod

4. Preko parne brane se nanosi sloj mokrog estriha koji treba da bude armiran (armirana cementna košuljica min. debljine 4cm). sveže postavljenu košuljicu treba zaštititi narednih 7 dana od direktnog sunčevog zračenja, promaje i mehaničkih opterećenja.

Koračanje se ne preporučuje pre navršena tri dana. Na kraju se na potpuno suvu košuljicu postavlja završna podna obloga po želji (parket, laminat, keramičke pločice i sl.)

Kako izvesti plivajuci pod