Kako izvesti plivajući pod sa kamenom vunom

Kako izvesti plivajući pod sa kamenom vunom

NAPOMENA: Svi transportni putevi preko kamene mineralne vune moraju biti obezbeđeni privremenim hodnim stazama.

 

Po obodu zidova se postavljaju rubne trake od kamene vune.One sprečavaju prenošenje udarnog zvuka sa podne konstrukcije na zid i dalje u ostale prostorije.

Kako izvesti plivajući pod

Nakon toga se ploče od kamene mineralne vune, NaturBoard POD PLUS, polažu tesno jedna do druge.

Kako izvesti plivajući pod

Preko zvučno-apsorpcione izolacije (kamena mineralna vuna) se postavlja parna brana Homeseal LDS 35 sa preklopom od 10-15cm.

Kako izvesti plivajući pod

Preko parne brane se nanosi sloj mokrog estriha (min. debljine 4cm), a zatim završna podna obloga po želji (parket, laminat, keramičke pločice i sl.)

Kako izvesti plivajući pod