Kutak za inženjere

Kutak za inženjere

AUTOCAD (DWG) I PDF DETALJI

Ovde možete preuzeti detalje za sve tipove konstrukcija (DWG i PDF format) koji su izrađeni u skladu sa najnovijim Pravilnikom o Energetskoj Efikasnosti zgrada.

CAD detalji
Mapa proizvoda
Mapa proizvoda
REŠENJA I PROIZVODI

Kompletna lista prozvoda sada na jednom mestu.

Primena i specifikacija mineralnih vuna

Praktični vodič kroz primenu i specifikaciju mineralnih vuna

Primena i specifikacija mineralnih vuna
Predmer i predračun
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Kompletni opisi pozicija sa ugradnjom termoizolacije za sve tipove konstrukcija.

Programi / Software

KnaufTerm 3D, KnaufTerm 2 PRO, KSI - Knauf Sound Insulation...

KT 3D
Regulativa
REGULATIVA

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

PASIVNA KUĆA

Šta je pasivna kuća? Saznajte koji su osnovni principi i kriterijumi pri projektovanju buduće pasivne kuće.

Pasivna kuca
Recnik pojmova
REČNIK POJMOVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Ovde možete pronaći većinu stručnih pojmova iz oblasti energetske efikasnosti.

IZVEŠTAJI O ODRŽIVOSTI

Ovde možete pogledati izveštaje o održivosti, koji ističu naše akcije i napore  u oblasti održivosti i šire.

Izvestaji o odrzivosti
LCA
PROCENA ŽIVOTNOG CIKLUSA - LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA)

(Life Cycle Assessment: life cycle - životni ciklus, assessment - procena) jeste metod utvrđivanja posrednog i neposrednog uticaja određenog proizvoda na životnu sredinu samim postojanjem tog proizvoda.

KNAUF AKADEMIJA

Ovde možete preuzeti sve prezentacije sa prošlogodišnjih Knauf Akademija.

Knauf Akademija