Kutak za inženjere

Kutak za inženjere

AUTOCAD (DWG) I PDF DETALJI

Ovde možete preuzeti detalje za sve tipove konstrukcija (DWG i PDF format) koji su izrađeni u skladu sa najnovijim Pravilnikom o Energetskoj Efikasnosti zgrada.

CAD detalji
Mapa proizvoda
Mapa proizvoda
REŠENJA I PROIZVODI

Kompletna lista prozvoda sada na jednom mestu.

Primena i specifikacija mineralnih vuna

Praktični vodič kroz primenu i specifikaciju mineralnih vuna

Primena i specifikacija mineralnih vuna
Predmer i predračun
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Kompletni opisi pozicija sa ugradnjom termoizolacije za sve tipove konstrukcija.

Programi / Software

KnaufTerm 3D, KnaufTerm 2 PRO, KSI - Knauf Sound Insulation...

KT 3D
Regulativa
REGULATIVA

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

PASIVNA KUĆA

Šta je pasivna kuća? Saznajte koji su osnovni principi i kriterijumi pri projektovanju buduće pasivne kuće.

Pasivna kuca
IZVEŠTAJI O ODRŽIVOSTI

Ovde možete pogledati izveštaje o održivosti, koji ističu naše akcije i napore  u oblasti održivosti i šire.

Izvestaji o odrzivosti
Sistemi za sertifikaciju zelenih zgrada
ZELENE ZGRADE - STANDARDI ZA SERTIFIKACIJU

Pročitajte detaljnije o najpopularnijim standardima za sertifikaciju zelenih zgrada.

LCA
PROCENA ŽIVOTNOG CIKLUSA - LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA)

(Life Cycle Assessment: life cycle - životni ciklus, assessment - procena) jeste metod utvrđivanja posrednog i neposrednog uticaja određenog proizvoda na životnu sredinu samim postojanjem tog proizvoda.

KNAUF AKADEMIJA

Ovde možete preuzeti sve prezentacije sa prošlogodišnjih Knauf Akademija.

Knauf Akademija
Recnik pojmova
REČNIK POJMOVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Ovde možete pronaći većinu stručnih pojmova iz oblasti energetske efikasnosti.