CAD i BIM detalji

CAD i BIM detalji

BIM DETALJI

Ovde možete preuzeti BIM detalje u IFC i Revit formatima za Knauf Insulation kamenu i staklenu vunu, kao i za LDS proizvode.

BIM detalji
AUTOCAD (DWG) I PDF DETALJI

Ovde možete preuzeti detalje za sve tipove konstrukcija (DWG i PDF format) koji su izrađeni u skladu sa najnovijim Pravilnikom o Energetskoj Efikasnosti zgrada.

Autocad Kutak za inzenjere