Zvučna zaštita

Brošura zvučna zaštita

Preuzmite detaljnu brošuru o zvučnoj izolaciji

Brošura zvučna izolacija
KSI - Knauf Sound Insulation

Program "KSI" vrši proračune u skladu sa standardom SRPS EN 12354. Akustika u građevinarstvu, ocena zvučne zaštite objekata na osnovu akustičkih performansi građevinskih elemenata.

KSI - Knauf Sound Insulation
Webinari - Akustika u arhitekturi

Pogledajte Webinare na temu akustike u arhitekturi:

1. Uvod i uopšteno o zvuku
2. Uloga mineralne vune u akustici
3. Osnove akustičkog dizajna

Webinari - Akustika u arhitekturi