Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE® Technology

Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE® Technology

ECOSE® Technology je inovativna tehnologija veziva bez dodatog formaldehida, zasnovana uglavnom na brzo obnovljivim materijama umesto na hemikalijama na bazi nafte.

Za proizvodnju mineralne vune sa ECOSE® Technology potrebno je manje energije nego za proizvodnju sa tradicionalnim vezivom. 

ECOSE® Technology je razvijena za izolaciju od staklene mineralne i kamene mineralne vune, ali pruža iste potencijalne prednosti i drugim proizvodima gde bi zamena veziva bila prednost.

Kako funkcioniše ECOSE® Technology u proizvodnji mineralne vune?

Pretvaranjem bio-materijala u inertni polimer u okviru zaštićenog procesa, ECOSE® Technology se koristi za stvaranje izuzetno čvrstog veziva koje spaja vlakna mineralne vune.

Ovo revolucionarno naučno otkriće je omogućilo Knauf Insulation-u da zameni tradicionalno vezivo u svojim proizvodima vezivom bez dodatog formaldehida.

 

Prirodno za desetku

ECOSE® Technology – inovativna tehnologija sada i u proizvodnji kamene mineralne vune

Nakon uspešne primene u proizvodnji staklene mineralne vune od 2009. godine, Knauf Insulation od 1. januara 2016. godine uvodi ECOSE®  Technology i u proizvodnju kamene mineralne vune.

Knauf Insulation proizvodi od mineralne vune sa ECOSE® Technology nisu nalik drugoj izolaciji – oni su zemljano braon boje, koja je dobijena bez dodataka veštačkih boja, pigmenata ili akrila. U isto vreme, i dalje odlično kombinuju toplotne i zvučne izolacione karakteristike, kao i mehaničke karakteristike uz najvišu klasu reakcije na požar – A1 (negorivi materijali).

 • Viši nivo održivosti

Zbog visokog sadržaja recikliranih sirovina, veziva koje troši manje energije u sopstvenoj proizvodnji i nema dodatog formaldehida, mineralna vuna sa ECOSE® Technology doprinosi poboljšanju opšte održivosti zgrada u koje je ugrađena.

 • Zelena gradnja

Knauf Insulation proizvodi od mineralne vune doprinose ukupnom rejtingu objekata u najviše primenjivanim rejting sistemima zelene gradnje (LEED i BREEAM). Naša mineralna vuna sa ECOSE Technology dodatno poboljšava kategorizaciju objekata – ugradnjom Knauf Insulation mineralne vune dobijaju se dodatni poeni zahvaljujući biorazgradljivom vezivu bez formaldehida (ECOSE Technology) - “Indoor Air Quality (LEED i BREEAM)” i “Rapidly renewable materials (LEED)”.

 • Kvalitet unutrašnjeg vazduha

Naša kamena mineralna vuna je nagrađena sertifikatom Indoor Air Comfort Gold Standard Certificate kao deo Eurofins Indoor Air Comfort Gold standarda za testiranje i sertifikacionog programa – što znači da kamena mineralna vuna sa ECOSE® Technology doprinosi poboljšanom kvalitetu unutrašnjeg vazduha u prostorijama gde je ugrađena.

Kamena vuna sa ECOSE Tehnologijom
 • Inovativnost

Tehnologija našeg veziva, ECOSE® Technology je revolucionarna promena u industriji izolacionih materijala

 • Lakša za rukovanje

Vezivo na bazi bio materijala čini naše proizvode mekšim pa samim tim i lakšim za rukovanje, sečenje i ugradnju.

 • Miris

Naša mineralna vuna sa ECOSE® Technology je neutralnog mirisa, zato što ne sadrži dodati formaldehid. 

 • Cena

Zadržana je ista cena za Knauf Insulation proizvode od mineralne vune nove generacije sa ECOSE® Technology. 

 • Proizvodni pogon 

Proizvodnja Knauf Insulation mineralne vune sa ECOSE® Technology u svim našim fabrikama širom Evrope je sertifikovana ključnim internacionalnim standardima iz serije ISO:

- ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom, 

- ISO 14001:2007 Sistem upravljanja za zaštitu životne sredine,

- OHSAS 18001:2007 Sistem upavljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, 

- EN ISO 50001:2011 Sistemi za upravljanje energijom.

 • Izloženost na radnom mestu

Naša kamena mineralna vuna sa ECOSE® Technology je proizvedena bez dodavanja formaldehida. 

 • Usklađenost sa evropskim i nacionalnim standardima

Prelaskom na proizvodnju sa ECOSE® Technology, uvodimo novu generaciju mineralnih vuna u proces građenja i postavljamo temelj za viši nivo održivosti našeg građevinskog fonda. 

Naši proizvodi imaju unapređene karakteristike u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom Knauf Isnulation a istovremeno su usklađeni sa svim zahtevanim evropskim i nacionalnim standardima za izolaciju od mineralne vune kao i grupom standarda ISO Sistema menadžmenta kvalitetom.

Naši proizvodni pogoni su sertifikovani standardima iz serije ISO.

Staklena vuna sa ECOSE Tehnologijom

Naši proizvodi sa ECOSE Technology poseduju sledeće certifikate:

CoCoP – Sertifikat o konstantnosti performansi, u skladu sa regulativom o građevinskim proizvodima Evropskog parlamenta i Saveta 305/2011/EU, potvrđuje da su sve odredbe u vezi sa procenom i verifikacijom performansi opisanih u aneksu ZA standarda EN 13162:2012+A1:2015 primenjene pod sistemom 1 i da ključna svojstva reakcije na požar za proizvode ispunjavaju sve propisane gorenavedene zahteve.

DoP – Izjava o svojstvima je ključni deo Regulative o građevinskim proizvodima. Svaki građevinski proizvod koji priprada harmonizovanom evropskom standardu mora imati Izjavu o svojstvima i mora biti sertifikovan CE znakom

EUCEB – predstavlja potvrdu nezavisnog tela kojom se garantuje da proizvodi zadovoljavaju kriterijume za nekancerogene materijale odnosno materijale koji nisu štetni po zdravlje.

CE

Šta je mineralna vuna sa ECOSE® Technology?

Knauf Insulation mineralna vuna namenjena za izolaciju je proizvedena od sirovina kojih u prirodi ima u izobilju i/ili recikliranih sirovina, a njena vlakna su vezana korišćenjem bio-tehnologije bez dodavanja formaldehida, fenola, akrila, kao i bez dodavanja veštačkih boja i pigmenata.

Šta je ECOSE Technology?

ECOSE® Technology je inovativna tehnologija veziva bez dodatog formaldehida, zasnovana na brzo obnovljivim materijama umesto na hemikalijama na bazi nafte. U proizvodnji veziva sa ECOSE® Technology koristi se manje energije nego u proizvodnji tradicionalnog veziva, samim tim, ostvaruje se manji negativan uticaj na životnu sredinu. ECOSE® Technology je razvijena za izolaciju od staklene i kamene mineralne vune, ali pruža iste potencijalne prednosti i drugim proizvodima gde bi zamena tradicionalnog veziva bila prednost.

Kako funkcioniše ECOSE Technology?

Pretvaranjem bio-materija u intertni polimer u okviru zašticenog procesa, ECOSE® Technology se koristi za stvaranje izuzetno čvrstog veziva.

Šta je vezivo?

Vezivo ECOSE® Technology ima istu funkciju kao i vezivo na bazi fenol-formaldehida kod konvencionalnih proizvoda od mineralne vune; ono vezuje vlakna istovremeno obezbeđujući čvrstinu, dugovečnost i elastičnost koje zahteva industrija izolacionih materijala. Ovo revolucionarno naučno otkriće eliminiše formaldehid i fenole koji se nalaze u tradicionalnim vezivima koja se koriste u raznim industrijskim procesima.

Od čega se sastoje ove bio-materije?

U osnovi novog veziva nalazi se biljni skrob, koji se pretvara u inertni polimer tokom procesa proizvodnje naše mineralne vune.

Da li je mineralna vuna sa ECOSE Technology skuplja?

Ne. Knauf Insulation nudi širok spektar svojih proizvoda sa ECOSE® Technology po istoj ceni koju ima i naša tradicionalna mineralna vuna, obezbeđujući pritom bolje karakteristike proizvoda po istoj ceni.

Kako mogu da prepoznam mineralnu vunu proizvedenu sa ECOSE Technology?

Proizvodi se izdvajaju po boji i pakovanju. Izrađena uz pomoć nove tehnologije, mineralna vuna se izdvaja prepoznatljivom zemljano braon bojom. Brend i logotip ECOSE® Technology se jasno vide na providnom pakovanju koje se koristi za mineralnu vunu proizvedenu sa ECOSE® Technology i služi da budete u potpunosti sigurni da odabrani proizvod Knauf Insulation ne sadrži dodati formaldehid, akrile, fenole niti veštačke boje.

Da li je braon boja prirodna sama po sebi?

Da. Veštačke boje, pigmenti ili izbeljivači nisu dodati. Zemljlano braon boja se pojavljuje tokom procesa proizvodnje mineralne vune.

Šta podrazumevate pod „lakša za rukovanje“?

Nova mineralna vuna je lakša za upotrebu zato što je mekša na dodir, takođe je bez mirisa i sadrži manje prašine, i lako se seče.

Kažete da je nova mineralna vuna mekša na dodir i sadrži manje prašine u odnosu na tradicionalnu mineralnu vunu. Da li je još uvek neophodna zaštita od iritacije kože prilikom rada sa njom?

Da. Budući da nova mineralna vuna spada u kategoriju izolacionih proizvoda od mineralne vune za koju su potrebne mere predostrožnosti, prethodna zaštita je dobrodošla. Standardna zaštitna oprema podrazumeva duge rukave i nogavice, radne rukavice i u nekim slučajevima zaštitne naočare i masku za jednokratnu upotrebu (sve ovo je naznačeno i na pakovanjima u vidu piktograma).

Zašto su proizvodi izrađeni uz pomoć ECOSE Technology održiviji u odnosu na standardne dostupne proizvode?

Svi Knauf Insulation proizvodi su sami po sebi održivi – sadrže visok procenat recikliranih i obnovljivih materija i pri upotrebi štede stotine puta više energije nego što je potrebno za njihovu proizvodnju. Proizvodi sa ECOSE® Technology pružaju još viši nivo održivosti zato što: 

 • Se proizvode od sirovina koje se nalaze u prirodi i/ili recikliranih sirovina, a njihova vlakna su vezana korišćenjem bio-tehnologije bez dodavanja formaldehida, fenola, akrila, veštačkih boja i pigmenata;
 • Doprinose boljem kvalitetu vazduha unutar prostorija u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom jer ne sadrže dodati formaldehid ili fenol;
 • Imaju dodatnu prednost zbog upotrebe novog veziva, koje troši i do 70% manje energije u sopstvenoj proizvodnji u odnosu na tradicionalna veziva i stoga smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu;
 • Smanjena je emisija štetnih materija tokom proizvodnje i izloženost radnika na radnom mestu, a opšta održivost zgrada u kojima se koriste proizvodi sa ECOSE® Technology je poboljšana;
 • Konkurentni su po ceni našoj tradicionalnoj mineralnoj vuni, olakšavajući transformaciju tržišta u pravcu održivije gradnje.

Zašto je odabrana ECOSE Technology, ako se postojeći proizvodi smatraju održivim?

Održivost se takođe odnosi na stalno unapređivanje i pomeranje tehničkih granica. Smatramo da uvek postoje mogućnosti za poboljšanje. Ovaj veliki pomak je posledica našeg petogodišnjeg intenzivnog programa istraživanja i razvoja kako bismo ispunili našu želju da svojim potrošačima obezbedimo inovativne proizvode koji će zadovoljiti rastuće potrebe tržišta za održivijim građevinskim materijalima — i posvećenošću cele naše kompanije većoj održivosti u svim aspektima našeg poslovanja.

Šta je formaldehid i gde se pronalazi?

Formaldehid je bezbojan, otrovan gas jakog mirisa. Međutim, formaldehid se u minimalnim količinama može pronaći u kancelarijama, vašem automobilu ili kod kuće. Obrađeno drvo koje koristimo u svojim domovima i u nameštaju vezuje se smolom na bazi formaldehida. U našim automobilima, uretan i obrađena plastika se koriste kao komponente koje sadrže formaldehid kao ključni sastavni element. Čak i sintetička vlakna u sportskoj odeći sadrže formaldehid u toku svoje proizvodnje.

Da li je formaldehid opasan?

Zbog široke upotrebe, toksičnosti i isparljivosti, izloženost formaldehidu je značajno pitanje kada se radi o ljudskom zdravlju. Evropska unija je svrstala formaldehid u supstance koje predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje zbog potencijalnih kancerogenih uticaja ali u vezi sa kojima ne postoje odgovarajući podaci kako bi se izvršila zadovoljavajuća procena.

Formaldehid je svrstan u potencijalne kancerogene elemente po ljudsko zdravlje od strane Agencije za zaštitu životne sredine SAD (EPA). Prema Agenciji za zaštitu životne sredine, formaldehid može izazvati suzenje očiju, peckanje u očima i grlu, mučninu i otežano disanje kod nekih ljudi koji su bili izloženi njegovom dejstvu u visokoj koncentraciji (više od 1.0 delova po milionu). Visoke koncentracije mogu da izazovu astmatični napad kod ljudi koji boluju od astme.

Šta znači odrednica „ne sadrži dodati formaldehid“?

Odrednica „ne sadrži dodati formaldehid“ znači da se formaldehid ne koristi u proizvodnji vezivnog elementa za ove proizvode i da se on ne dodaje ni u jednom trenutku tokom procesa proizvodnje. Novo vezivo sa ECOSE® Technology nije proizvedeno dodavanjem formaldehida ili hemikalija od kojih se pravi formaldehid. Kao što je i rinfuzna mineralna vuna bez dodatog formaldehida, sada i nova mineralna vuna takode ne sadrži dodati formaldehid. Nedodavanje formaldehida takođe znači da nema emisija formaldehida iz veziva tokom procesa proizvodnje izolacije, bilo u spoljašnju sredinu ili u radno okruženje u zatvorenom.

Zašto je bolje koristiti proizvode koji ne sadrže dodati formaldehid?

Iako je veliki broj testiranja koja su pokrenule nezavisne stručne laboratorije u mnogim državama pokazao da su proizvodi od mineralne vune zanemarljiv izvor formaldehida u zgradama i da stoga ne predsatvljaju rizik za zaposlene, radnike koji se bave ugradnjom ili korisnike objekata, upotreba ECOSE® Technology će eliminisati formaldehid iz lanca snabdevanja i povećati poverenje u korišćenje mineralnih vuna.

Da li formaldehid doprinosi poboljšanim karakteristikama izolacionih proizvoda od mineralne vune?

Ne, formaldehid ne doprinosi termičkim ili akustičkim karakteristikama niti kvalitetu proizvoda od mineralne vune.

Kakve su karakteristike mineralne vune sa ECOSE Technology u odnosu na tradicionalnu mineralnu vunu?

Prilikom testiranja u skladu sa izolacionim standardima poput EN 13162 i ASTM C665, staklena ikamena mineralna vuna sa ECOSE® Technology imaju iste karakteristike kao i tradicionalni proizvodi od staklene i kamene mineralne vune Knauf Insulation, uz dodatnu prednost što su lakši za manipulaciju. Takođe, pojedini proizvodi iz novog portfolija surduličke fabrike, imaće poboljšane karakteristike.

Kakva testiranja su prošli proizvodi od mineralne vune Knauf Insulation sa ECOSE Technology?

ECOSE® Technology se razvijala tokom pet godina istraživanja i razvoja i prvo je uvedena u staklenoj mineralnoj vuni 2009. godine. Tokom tog vremena, proizvodi su bili podvrgnuti opsežnoj i strogoj evaluaciji kako bi se utvrdio njihov uticaj na životnu sredinu i prihvatljivost upotrebe.

Testiranje ukazuje da proizvodi sa ECOSE® Technology poboljšavaju već odlične karakteristike konvencionalnih proizvoda od mineralne vune. Kao kod svih proizvoda Knauf Insulation, novi proizvodi su u skladu sa (regionalnim i međunarodnim) važećim standardima, poput standarda zdravstvene zaštite i zaštite na radu, sertifikacije kvaliteta za proizvode od mineralne vune i CE znaka za Evropu, kao i kriterijuma ‘Underwriters Laboratories’ (UL) i GREENGUARD™ u Severnoj Americi.

Koja je garancija proizvoda od mineralne vune sa ECOSE Technology?

Garancija je ista kao i za naše konvencionalne proizvode od staklene i kamene mineralne vune.

Šta smatrate pod „poboljšanom dugovečnošcu“?

Tokom vremena, staklena mineralna vuna sa ECOSE® Technology ima bolji učinak u dekomprimovanju proizvoda u poređenju sa tradicionalnm mineralnom vunom. Kompaktnost proizvoda od mineralne vune sa ECOSE® Technology je mnogo bolja u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom svih gustina; gubitak zatezne čvrstoće kod staklene mineralne vune sa ECOSE® Technology tokom vremena znatno je manji u poređenju sa tradicionalnom mineralnom vunom, posebno kod proizvoda manje gustine. Testovi starenja kamene mineralne vune sa ECOSE® Technology pokazali su bolje rezultate u odnosu na tradicionalnu kamenu mineralnu vunu.