Menadžment kvaliteta

MENADŽMENT KVALITETA

Kompanija Knauf Insulation je snažno i iskreno posvećena brizi o kupcu čije mišljenje će sa pažnjom saslušati, analizirati, preduzeti korektivne mere i izvestiti kupca o njima – u najkraćem mogućem roku.

Kompanija se obavezuje da obezbedi zdravlje, bezbednost na radu i dobrobit naših zaposlenih i bilo koga drugog pod uticajem naših aktivnosti.

Knauf Insulation brine o zaštiti životne sredine, prvenstveno kroz proces proizvodnje koji ne narušava zdravu okolinu, kroz aktivno poštovanje zahteva zakona Republike Srbije iz oblasti zaštite životne sredine, kao i kroz brojne akcije koje za cilj imaju podizanje svesti zaposlenih u vezi sa značajem očuvanja prirode.

Konstantno nastojimo da poboljšavamo bezbedno radno okruženje, ispunjavamo zakonske obaveze i poštujemo sve relevantne zakonske zahteve.

Knauf Insulation, kao kompanija koja svoje poslovanje usklađuje sa međunarodno priznatim normama, poseduje sertifikate Sistema menadžmenta kvalitetom:

 • ISO 9001:2015 – zahtevi kvaliteta
 • ISO 14001:2015 – ekološki zahtevi
 • ISO 45001:2018 – zahtevi zdravlja i bezbednosti
 • ISO 50001:2018 – energetski zahtevi

Politika integrisanog sistema upravljanja menadžmentom kvaliteta

Svrha Politike je da da pregled vizije i ciljeva u pogledu integrisanog sistema upravljanja, sa ciljem ispunjenja zahteva zdravlja i bezbednosti, energije, životne sredine i kvaliteta na svim lokacijama kompanije Knauf Insulation. 

Kompanija Knauf Insulation se zalaže za:

 • Kontinuirano poboljšanje učinka u pogledu pitanja zdravlja i bezbednosti, životne sredine, energije i kvaliteta
 • Kreiranje dugoročnih i inovativnih rešenja sa visokim učinkom
 • Stavljanje održivosti u središte svega što radimo
 • To da usluga bude jednako važna kao i proizvod uz ulaganje dodatnog truda s naše strane
 • Najviši kvalitet svojih proizvoda i rešenja
 • Pružanje rešenja za naše klijente i promociju komercijalne izuzetnosti
 • Upravljanje proizvodom u svakoj tački njegovog životnog ciklusa
 • Odgovorno upravljanje energijom kao deo naše ekološke strategije
 • Odsustvo negativnog uticaja na korišćenje resursa. Smanjenje našeg uticaja uključuje istraživanje i razvoj u cilju zamene sastojaka sastojcima sa manjim uticajem na životnu sredinu i povećanje obima recikliranog materijala, kao i upravljanje vodom i upravljanje lancem snabdevanja
 • Zaštitu životne sredine, smanjenje emisije gasova staklene bašte, praćenje, kontrolu i smanjenje naših emisija u vazduh, vodu i zemljište
 • To, da kompanija, kao minimum, ispunjava važeće zakonske zahteve. Usklađenost sa svim važećim zakonima i propisima, uključujući i zakone o zaštiti životne sredine u zemljama u kojima posluje, prepoznavanje potreba zainteresovanih strana u načinu na koji vodimo naše poslovanje
 • Usklađenost sa osnovnim radnim standardima poput standarda Međunarodne organizacije rada u načinu tretiranja svojih zaposlenih
 • Vođenje računa da su zahtevi kupaca, zahtevi važećih standarda, specifikacije proizvoda, bilo zakonski ili drugi regulatorni zahtevi u pogledu kvaliteta naših proizvoda i usluga i svi drugi relevantni zahtevi zainteresovanih strana ispunjeni u svakom trenutku
 • Kontinuirano poboljšanje našeg integrisanog sistema upravljanja
 • Integrisanje zdravlja i bezbednosti, životne sredine, energije, kvaliteta u svoju strategiju održivosti