Naše vrednosti

KNAUF VREDNOSTI: „JA SAM KNAUF“

„Ja sam Knauf“ je deo svega što kao kompanija činimo u Knauf Insulation-u i šire, u Knauf Grupi: svaka aktivnost, od jednostavne do kompleksne. To je skup svih naših jedinstvenih ličnosti koji nas povezuje zajedno u jedan tim. Predstavlja naš ponos nakon dobro obavljenog posla i našu posvećenost uspehu. Najvažnije - „Ja sam Knauf“ – je u vezi sa ljudima. U vezi sa našom kulturom i našim vrednostima.

Naše vrednosti su jednostavne i iskrene. Uhvatili smo srž – šta to znači biti deo Knauf porodice – u četiri reči:

 • Menschlichkeit - Ljudskost
 • Partnerstvo
 • Posvećenost
 • Preduzentištvo

Ove vrednosti predstavljaju ključne principe koji bi trebalo da budu očigledni u svakom od naših zaposlenih, a to je oko 41,500 ljudi širom sveta.

Menschlichkeit
Menschlichkeit
 • Ponašajte se društveno odgovorno
 • Uzmite aktivnu ulogu u Knaufu
 • Gradite inkluzivnu Knauf zajednicu
 • Tretirajte jedni druge s poštovanjem i iskrenošću
PARTNERSTVO
 • Preuzmite individualnu odgovornost
 • Ohrabrujte nove ideje
 • Uspostavite i održavajte međusobno poverenje i lojalnost
 • Radite timski
values 2
COMMITMENT
POSVEĆENOST
 • Stremite da budete najbolji
 • Razvijajte naše ljude
 • Uložite dodatni napor
 • Ohrabrujte ljude da preuzmu inicijativu i odgovornost
PREDUZETNIŠTVO
 • Razmišljajte van ustaljenih okvira
 • Budite motor promena i inovacija
 • Budite pragmatični i preuzimajte promišljene rizike
 • Preuzimajte inicijativu i budite orijentisani na rezultate
values4
„Ja sam Knauf“ – je u vezi sa ljudima. U vezi sa našom kulturom i našim vrednostima.
Knauf Insulation