Novo održivo pakovanje

Pack It Smart New Knauf Insulation Packaging More Sustainable

Reduce, Reuse, Recycle

Održivost je u Knauf Insulation-u oduvek bila važna.

Naša rešenja štede energiju, smanjuju emisije i kreiraju bolje zgrade. 

Međutim, važno je da svaki segment naših proizvoda bude pod lupom kako bi konstantno nalazili nove načine da se od manjeg napravi više — od naših rešenja, preko proizvoda pa sve do pakovanja koje koristimo. 

Naše pakovanje se može reciklirati 100% i najodrživije je do sada, ali ne prestajemo da tragamo za novim načinima kako da smanjimo upotrebu sirovina i više recikliramo.

 

Reduce Reuse Recycle

Smanjenje upotrebe sirovina

Naša strategija održivosti Za bolji svet nas obavezuje da do 2025. godine smanjimo upotrebu nove plastike u pakovanjima za 25%.

New Green Roll Packaging Knauf Insulation

Smanjena štampa

Smanjili smo količinu štampe na pakovanju na 18% i ograničili smo upotrebu boja na maksimum dve.

Manje nove plastike

Obavezali smo se da smanjimo upotrebu nove plastike za minimum 25% do 2025. godine i zamenimo je reciklatom, bez negativnog uticaja na izdržljivost paketa, rukovanje i efikasnost transporta.

Trenutno je 25% naših fabrika uvelo pakovanje sa 30% reciklata a u toku su probe i u ostalim fabrikama, kako bi sve počele da koriste reciklat u 2024. godini.

Ušteda prostora

Koristimo tehnologiju za kompresiju naših proizvoda od staklene mineralne vune što omogućava da se veći broj paleta preveze sa manje kamiona.

Ovo je važno zato što manji broj kamiona i pređenih kilometara značajno smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

Ovo takođe omogućuje više isporučenih kubika i manje potrebnog mesta za skladištenje proizvoda.

Smanjenje debljine

Stalna unapređenja kompresije proizvoda i optimalna debljina pakovanja zahtevaju fini balans. 

Iako je važno koristiti manje plastike, veoma je bitno da pakovanje bude dovoljno jako da izdrži visoku kompresiju, loše vremenske uslove i dugotrajno skladištenje. 

Naši timovi za istraživanje i razvoj rade na utvrđivanju idealnog nivoa debljine pakovanja koji će pružiti kupcima odličan servis, istovremeno doprinoseći našim ciljevima održivosti. 

Na primer, naše kolege iz Tehcnical Solutions divizije su smanjile upotrebu plastike za 27% tako što koriste tanju plastiku, bez ugrožavanja kvaliteta pakovanja.

Kako koristimo sirovine za pakovanje

Jedna od obaveza strategije Za bolji svet je da se prikupi i nazad vrati 35% drvenih paleta koje se koriste za distribuciju naše kamene i staklene vune, kako bi se one reparirale i ponovo upotrebile.

Pallet Pile Reusing Packaging Resources

Važnost ponovne upotrebe

U Evropi se svake godine iskoristi 25 miliona m3 drveta za pakovanje i palete, a životni vek palete je do sedam godina. 

I Evropska Unija je istakla važnost ponovne upotrebe kao jednog od načina da se bolje raspolaže sirovinama, a jedno njeno istraživanje pokazuje da se od 1m3 drveta može napraviti 22 palete, dok se sa istim kubikom drveta može reparirati čak 150 paleta.

Ponovna upotreba na delu

Da bi paleta iskoristila svoj maksimalni životi vek, mora postojati obaveza da se palete repariraju i ponovo upotrebljavaju kad god je to moguće. 

U Francuskoj smo, na primer, od 2021. godine vratili i reparirali 19,000 paleta, a u Beneluksu i Nemačkoj oko 15,000 u istom periodu. 

U Surdulici je u istom periodu reparirano i ponovo upotrebljeno oko 2,500 paleta i na taj način je sačuvano 100 kubika drveta.

Kako recikliramo

Reciklaža na svim nivoima je deo planova Knauf Insulation-a u približavanju cirkularnoj ekonomiji – od reciklaže otpadne vune iz proizvodnje, preko reciklaže ostataka vune sa gradilišta, do reciklaže pakovanja.

Logo Circular Economy Knauf Insulation Pilar

Recikliranje pakovnja prikupljenog sa tržišta

Naše plastično pakovanje može 100% da se reciklira. U okviru strategije održivosti Za bolji svet obavezali smo se da sa tržišta vraćamo i recikliramo između 25% i 50% naše plastične folije do 2025. godine.

Povećanje sadržaja reciklata

Naša strategija do 2025. nas takođe obavezuje da smanjimo upotrebu nove plastike za više od 25% i da povećamo udeo reciklirane plastike u našem pakovanju od 15% do 30% gde god je moguće.

Korišćenje 30% reciklirane plastike u našem pakovanju može smanjiti emisiju ugljenika u proizvodnji pakovanja do 25%. 

Dostizanje cirkularne ekonomije

Naši napori da smanjimo upotrebu sirovina, recikliramo i ponovo upotrebimo sve što možemo doprinose našem krajnjem cilju dostizanja cirkularne ekonomije i smanjenja otpada i slanja na deponiju na nulu.

Do sada smo postigli značajne rezultate. Naša divizija za proizvodnju drvene vune više ne šalje otpad na deponije, kao i naše brojne fabrike kamene mineralne vune.

Međutim, dostizanje ovog cilja na nivou cele kompanije globalno je dug put koji zahteva stalna unapređenja i mi na tom putu konstantno nalazimo nove načine da smanjimo otpad.

Na primer, u Belgiji smo sagradili pogon za reciklažu mineralne vune koji će otpad iz naših fabrika i sa gradilišta pretvarati u sirovine potrebne za proizvodnju nove mineralne vune.

Pored toga, obavezali smo se da koristimo više reciklata u našim recepturama i zadali smo ciljeve za kamenu vunu – više od 25% reciklata a za staklenu vunu – više od 65% reciklata.