Pasivna kuća

Pasivna kuća... šta je to?

Veći životni komfor, manje energije

Pasivna kuća predstavlja građevinski standard širom sveta proteklih 20 godina. Pasivne kuće su zgrade koje obezbeđuju ugodan unutrašnji komfor, kako leti tako i zimi. Veoma dobro su izolovane te im je potrebno  90% manje energije u poređenju sa konvencionalnim zgradama. Usled male potrošnje energije nema potrebe za aktivnim grejnim telima, već se pasivne zgrade mogu dogrevati samo predgrejanim vazduhom.

Šta je to pasivna kuća?

 • građevinski standard kako u Evropi tako i u ostatku sveta
 • zgrada sa visokim komforom tokom zime i leta 
 • veoma dobro izolovana 
 • veoma dobro zaptivena
 • sa mehaničkim sistemom ventilacije sa rekuperacijom
 • standard pasivne kuće može da se dostigne samo kombinacijom tehnologije, dizajna i materijala

pasivna-kuca-1.jpg

 (Izvor: www.passiv.de)

 

Šta je pasivna kuća – definicija (prema Passivhaus Institut-u)

“Pasivne kuće”  su zgrade koje imaju izrazito nisku potrebu za energijom za grejanje, i zato im nisu potrebni aktivni sistemi grejanja. 

Ove kuće mogu da se greju “pasivno”, samo korišćenjem unutrašnjih izvora toplote i solarnih dobitaka kroz prozore kao i minimalnog dogrevanja svežim vazduhom.

 

Kriterijumi pasivne kuće (prema Passivhaus Institut-u)

 • Specifična potrebna energija za grejanje max. 15kWh/m2 godišnje
 • Specifična potrebna primarna energija za grejanje, hlađenje, PTV, električna energije za sve kućne uređaje – max. 120 kWh/m2 godišnje
 • Toplotno opterećenje – max. 10 W/m2  
 • Vazdušna propustljivost pri n50 – max. 0.6/h (broj izmena vazduha)
 • Zimski komfor – operativna temperatura ≥ 20 ºC

 

Osnovni principi pasivne kuće

pasivna-kuca-2.jpg

(Izvor: www.pasivnakuca.rs)

Projektovanje

Osnovni principi projektovanja, kojih se treba pridržavati tokom projektovanja:

 • Kompaktni oblik zgrade
 • Južna orijentacija zgrade (ako je moguće ali nije nužno)
 • Izbegavanje termičkih mostova

Superzaptivenost

U pasivnoj kući je potrebno postići visoku zaptivenost kako ne bi došlo do “curenja” vazduha kroz otvore i šupljine u konstrukciji koja mogu dovesti do kondenzacije, toplotnih gubitaka i strukturnih oštećenja konstrukcije. Superzaptivenosti zahteva pažljivo projektovanje i izvođenje radova. Vazdušnonepropusni sloj može biti unutrašnja malteracija, zaptivne folije, ploče na bazi drveta…

pravilo-olovke.jpg

(Izvor: www.pasivnakuca.rs)

 

Superizolacija

Sve neprovidne površine termičkog omotača treba da budu izolovane tako da koficijent prolaza toplote bude manji od 0,15W/(m2K). U praksi se to obezbeđuje slojem termoizolacije od 20-30cm.

Veoma važan deo sistema izolacije jesu i providne površine termičkog omotača- prozori i vrata. Koeficijent prolaza toplote prozora i vrata treba da bude manji od  od 0,80W/(m2K), što se postiže trostrukim zastakljenjem, profilima sistemske širine >86mm i dobrom ugradnjom.

 

Komforna ventilacija

U pasivnoj kući sistem komforne ventilacije ima ključnu ulogu jer obezbeđuje vazduh koji je čist, bez prašine, eliminiše vlažnost i mirise koji se mogu javiti u spoljašnjem vazduhu. Prirodna ventilacija prozorima je takođe dozvoljena, ali treba imati na umu da su u tom slučaju toplotni gubici veći.

Komforna ventilacija sa rekuperacijom (povraćaj toplote) smanjuje toplotne gubitke ventilacijom.

vetrenje-sa-rekuperacijom.jpg

(Izvor: www.pasivnakuca.rs)

 

Obnovljivi izvori energije

Sunce je najveći izvor obnovljive energije i ta energija se može upotrebiti pomoću dve vrste solarnih kolektora:

1. Kolektori koji sunčevu energiju pretvaraju u električnu (fotonaponska konverzija)

2. Kolektori  koji je pretvaraju u toplotnu energiju (toplotna konverzija). 

U zavisnosti od pozicije objekta moguće je koristiti oba tipa ali treba voditi računa koji je pogodniji, kao i koja mu je tačna namena. Sa razvojem novih tehnologija i sve većom popularizacijom cene solarnih kolektora rapidno padaju iz godine u godinu te su stoga više nego isplativa investicija za bilo koji objekat.

 

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe funkcionišu po principu izmenjivača toplote i koriste geotermalne pogodnosti zemljišta, konstantnu temperaturu tokom cele godine. Imaju funkciju grejanja i hlađenja zgrada. Oko objekta postavlja se:

- vertikalna sonda (dubine do 50 m.)

- horizontalna (dubine  1,5-2,5m).

Ovo je najefikasniji vid grejanja/hlađenja zato što su na većim dubinama zemljišta temperature konstantne, te se praktično vrši samo dogrevanje odnosno hlađenje.

 

Kućni uređaji

Pri veoma niskoj potrebi energije za grejanje i pripremu tople vode raste udeo energije koju koriste uređaji. Zahvaljujući modernim uređajima koji štede (A, A+, A++), moguće je taj udeo u potrošnji energije sniziti.

 

Investicija koja se isplati!

Primeri prakse pokazuju da troškovi izgradnje pasivne zgrade ne moraju biti nužno veći od troškova izgradnje konvencionalne zgrade. Inicijalna investicija u pasivnu zgradu je skuplja oko 15% od investicije u konvencionalnu zgradu, ali ako uzmemo u obzir i zbirne režijske troškove, već u osmoj godini cene investicije se izjednačuju. A posle toga sve vreme živimo u komfornoj pasivnoj kući i štedimo.

Ekonomski-efikasna-kuca.jpg

(Izvor: www.pasivnakuca.rs)

Autor: Goran Todorović, dipl.inž.arh.