Ugradnja fasade sa kamenom vunom u 8 koraka

Kontaktna fasada sa kamenom vunom se može izvesti na novom ili na postojećem objektu. Kod novih objekata, situacija je prilično jednostavna i sa radovima se može početi odmah.

Kod renoviranja, tj. postojećih objekata, pre početka radova je neophodno izvršiti proveru stanja postojeće fasade, metodama koje su majstorima uglavnom dobro poznate.

ugradnja-kontaktne-fasade-u-8-koraka-1.jpg

Evo osnovnih koraka za ugradnju sistema kontaktne fasade sa kamenom vunom:

1. Kontrola podloge

 • Pregled okom, kuckanjem, metoda grebanja i paranja, proba kvašenja, ispitivanje ravnosti podloge ravnjačom…
   
 • Neravnine na površini fasade ispraviti malterisanjem, a ne dodavanjem veće količine lepka prilikom lepljenja ploča kamene vune

2. Postavljanje početnog profila 

 • Postavljaju se aluminijumski profili u širini jednakoj debljini kamene mineralne vune. Za postojeće objekte, to je min 8cm, a za nove – min10cm. Princip je – što deblja izolacija, to veća ušteda
   
 • Proverava se horizontalna nivelacija profila, kako bi se napravili dobru osnovu za dalje postavljanje ploča; ukoliko je podloga neravna, postavljaju se distanceri gde je potrebno
   

ugradnja-kontaktne-fasade-lepljenje-ploca-kamene-vune.jpg

3. Lepljenje ploča

 • Koristiti lepkove namenjene za kamenu vunu, svaki renomirani proizvođač ih ima u ponudi
   
 • U zavistnosti od preporuke proizvođača lepka, vrši se impregnacija ploče obodno, ili po celoj površini (nanošenje tankog sloja lepka)
   
 • Između ploče i podloge ne sme da cirkuliše vazduh, zato je neophodno da se sloj lepka nanese po obodu cele ploče (tzv. ivična traka širine oko 5cm), kao i po sredini, u vidu tzv. pogača, na 2-3 mesta, svaka prečnika oko 15cm. Ukupna pokrivenost lepkom bi trebalo da bude oko 40%. Samo ovakvo lepljenje osigurava postojanost fasade. Izostanak obodnog lepljenja je najčešći razlog otpadanja fasada pri snažnim udarima vetra
   
 • Ploče kamene vune se lepe odozdo nagore, tesno jedna uz drugu, od početnog profila
   
 • Drugi red se postavlja smaknuto za 1/2 ploče
   
 • Obratiti pažnju na lepljenje ploča na uglovima, tj. da spojevi ploča ne budu na uglovima objekta (treba napraviti tzv. češalj), kao i oko otvora (najbolje je ukrojiti ploču oko otvora, a izbegavati spoj 2 ploče na tim mestima. Tako sprečavamo pukotine u uglovima koje se često mogu videti na nestručno izvedenim fasadama) 
   
 • Kod otvora oko prozora zalepiti tzv. špaletne elemente u debljini od min 2 cm


ugradnja-kontaktne-fasade-tiplovanje.jpg

4. Tiplovanje ploča

 • Zbog svoje težine, kamena vuna se mora dodatno pričvrstiti tiplovima namenjenim za kamenu vunu (sa čeličnim klinom)
   
 • Preporučuje se min. 6 tiplova po m2, tj. 3 po ploči, a u ivičnim zonama min. 8kom/m2 zbog jačeg strujanja vetra. 

ugradnja-kontaktne-fasade-ugaono-armiranje.jpg

5. Ugaono armiranje 

 • Obavezna je upotreba ugaonih profila sa integrisanom mrežicom na svim uglovima i otvorima, koji dodatno štite izolaciju na ovim osetljivim mestima
   
 • Mrežica se utiskuje 2 mm u prethodno naneti lepak, i to tako da odstane u spoljnoj trećini debljine lepka
   
 • Oko otvora na fasadi se dijagonalno postavljaju komadi staklene mrežice kako bi se sprečilo nastajanje pukotina 
   
 • Okapni profili se preporučuju na prozorima, zbog odvođenja kišnice

ugradnja-kontaktne-fasade-nanosenje-lepka.jpg

6. Nanošenje lepka i staklene mrežice 

 • Nanošenje sloja lepka na ploče kamene mineralne vune se radi gletericom, odozdo nagore
   
 • U gornji sloj sveže nanetog lepka (spoljnu trećinu) utiskuje se armaturna mrežica (mrežica od staklenih vlakana), sa preklopima od min 10cm

7. Gletovanje

 • Kada se prethodno naneti lepak osušio, pristupa se nanošenju završnog  sloja lepka za gletovanje
   
 • Na ovaj način dobijamo ravnu podlogu za završni sloj fasade
   
 • Ukupna debljina lepka za staklenu mrežicu i lepka za gletovanje treba da bude min. 5mm

ugradnja-kontaktne-fasade-dekorativni-sloj.jpg

8. Završni/dekorativni sloj fasade

 • Pre nanošenja završnog sloja, treba naneti osnovni premaz (prajmer), nakon što se lepak za armiranje i gletovanje potpuno osušio; on obezbeđuje dobru adheziju armirnog i dekorativnog sloja fasade
   
 • Dekorativni sloj mora biti silikonski, silikatni ili silikonsko-silikatni, tj. kompatibilan sa kamenom mineralnom vunom, u skladu sa preporukom proizvođača

Pogledajte kako izgleda kuća u Čačku na kojoj je urađena kontaktna fasada 2017. godine