Postavljanje CLT Thermal SISTEMA

Pravilno postavljanje CLT Thermal SISTEMA

Pogledajte video i korak po korak uputstvo u nastavku:

korak 1

1.

Površina na koju se lepi lamela mora biti očišćena i bez vidljivih neravnina.

korak 2

2.

U zavisnosti od stanja površine na koju se lepe lamele, po potrebi naneti odgovarajući osnovni premaz. 

korak 3

3.

Lepak Lamella FIX pripremiti prema uputstvu sa pakovanja. 

korak 4

4.

Sečenje lamela na potrebnu dužinu pomoću posebnog noža za kamenu vunu.

korak 5

5.

Lepak Lamella FIX se nanosi na donju površinu lamele po celoj površini, nazubljenom gletericom veličine zuba od 10-12 mm, ili specijalnom gletericom za lamele, kao na slici.

korak 6

6.

Lamele se pažljivo lepe na plafon, idealno uz pomoć specijalnog alata ili pritisne letve, tako da se spoljna, vidljiva strana proizvoda mehanički ne ošteti.

korak 7

7.

Da bi se izbeglo formiranje hladnih mostova i da bi se obezbedila otpornost na požar, neophodna je primena i na plafonske grede, kapitele i sl.

korak 8

8.

U slučaju proboja kroz konstrukciju plafona, neophodno je obezbediti da nema praznih prostora bez izolacije, preciznim ukrajanjem proizvoda.

Korak 9

9.

Mašinsko nanošenje završnog sloja - disperzivne boje Lamella COLOR na površinu lamela (samo kod STANDARD rešenja). Boja se nanosi u jednom ili dva sloja, sušenje prvog sloja - oko 12 sati.

korak 9

10.

Izgled postavljenih lamela (i kod PREMIUM i kod STANDARD rešenja).

korak 11

11.

Gotov plafon ispunjava sve potrebne kriterijume korisnika zgrade.