Postavljanje lamele CLT C1 Thermal

Pravilno postavljanje lamele CLT C1 Thermal

korak 1

1.

Površina na koju se lepi lamela mora biti očišćena i bez vidljivih neravnina.

korak 2

2.

Na podlogu se mora temeljno naneti odgovarajući osnovni premaz.

korak 3

3.

Lepak se priprema prema uputstvu proizvođača lepka. Moguće je koristiti lepak koji se obično koristi za izolaciju spoljnih zidova kamenom vunom.

korak 4

4.

Sečenje lamela na potrebnu dužinu pomoću posebnog noža za izolaciju.

gleterica

Specijalna nazubljena gleterica za lamele.

korak 5

5.

Lepak se nanosi na donju površinu lamele po celoj površini, nazubljenom gletericom veličine zuba od 10-12 mm, ili specijalnom gletericom za lamele (na prethodnoj slici).

korak 6

6.

Lamele se pažljivo lepe na plafon, idealno uz pomoć specijalnog alata ili pritisne letve, tako da se spoljna, vidljiva strana proizvoda mehanički ne ošteti.

korak 7

7.

Da bi se izbeglo formiranje hladnih mostova i da bi se obezbedila otpornost na požar, neophodna je primena i na plafonske grede, kapitele i sl.

korak 8

8.

U slučaju proboja kroz konstrukciju plafona, neophodno je obezbediti da nema praznih prostora bez izolacije, preciznim ukrajanjem proizvoda.

korak 9

9.

Nanošenje završnog površinskog sloja prskanjem ili premazivanjem.

korak 10

10.

Plafon u garaži ili podrumu treba prebojiti bojama koje su za to namenjene, i u skladu sa uputstvima proizvođača dekorativnog sloja ili boje. Preporučuje se upotreba boja sa poroznom strukturom da bi se povećale zvučno-izolacione osobine konstrukcije. Takve vrste boja se nalaze u ponudi proizvođača termoizolacionih sistema izolacije.

korak 11

11.

Gotov plafon ispunjava sve potrebne kriterijume korisnika zgrade.