Kosi zeleni krovovi

Kosi zeleni krovovi

Zeleni krovovi su savršeno rešenje za stvaranje zelene površine na bilo kom tipu podloge. Brojne su prednosti koje ovakvi krovovi pružaju javnom, privatnom, ekonomskom i društvenom sektoru. Jedna od prednosti je i estetski aspekt ozelenjavanja, koji je svakako delikatniji kada govorimo o kosim krovovima u poređenju sa tradicionalnim ravnim zelenim krovovima.

Zbog svoje veće vidljivosti, kosi zeleni krov svakako privlači više pažnje. Ali kada se radi o projektovanju zelenog krova, nagib je prednost. Tehničke karakteristike će varirati u zavisnosti od regije, klime i dizajna zelenog krova. U poređenju sa ravnim krovovima, kosi zeleni krovovi zadržavaju manje vode.

Međutim, kako raste nagib, rastu i izazovi.

Količina vlage od vrha do dna krova varira. Upravo zbog ovoga, optimalna distribucija vlage na kosom krovu predstavlja jedan od glavnih izazova u projektovanju zelenog krova. Drugi izazov je sprečiti klizanje. Najkritičnija komponenta je sistem koji drži sloj za uzgoj i samu vegetaciju na svom mestu, pre svega tokom rane faze razvoja krova. Sloj za drenažu može biti tanji i pojednostavljen zato što kišnica brže otiče sa krova.

Fotografije: Urbanscape® Green Roof System: Vila u Brahatu (Belgija) © by Architect Kristof van Hoof – Zandhoven (B)

 

Urbanscape® Sistem ektenzivnog kosog zelenog krova (do 20°) i Kosog zelenog krova (20°−45°)

Urbanscape® Sistemi kosog krova su osmišljeni tako da reše pomenute izazove. Zbog visokog kapaciteta zadžavanja vode koji poseduje Green Roll podloga za uzgajanje, Urbanscape® sistemi osiguravaju ravnomerniju distribuciju vode u kosom krovu u poređenju sa klasičnim kosim krovom sa supstratima na bazi zemlje.

Štaviše, zbog male težine i istovremeno visokog kapaciteta skladištenja vode sa ravnomernom distribucijom, Urbanscape® Sistemi kosog zelenog krova su odlično i pouzdano rešenje za sve krovove sa nagibom do 45°.